معاون وزیر راه و شهرسازی

قانون نوسازی بافت های فرسوده شهری اصلاح شد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دستورالعمل تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 4 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، اصلاح و به تصویب هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران رسید.

قانون-نوسازی-بافت-های-فرسوده-شهری-اصلاح-شد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دستورالعمل تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 4 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، اصلاح و به تصویب هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران رسید. به گزارش پیام ساختمان به نقل از روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، محمد سعید ایزدی افزود: براساس این ماده مجریان طرح های احیاء، بهسازی و نوسازی (وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها) می توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکت ها یا سازمان های وابسته به خود یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرائی واگذار کنند. وی اظهار داشت: براساس ماده 4 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، این شرکت به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها، صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را با هدف ایجاد نهاد واسط میان بخشی، در حوزه های سیاستگذاری اجرا، به منظور راهبری و هدایت امور بازآفرینی شهری پایدار و تسریع در روند سیاست نوسازی و بهسازی محدوده ها و محله های هدف شهری، تعیین می کند. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران افزود: با اجرای دستورالعمل این قانون، زمینه حضور و همکاری متخصصان و بخش خصوصی در امر بازآفرینی شهری بیش از پیش فراهم می شود.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×