جزییات بسته های تشویقی نوسازی سال 94

رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران با تشریح بسته تشویقی نوسازی سال جاری از ارائه 4 طبقه تراکم تشویقی مجاز برای نوسازی تجمیعی بیش از 10 طبقه خبر داد و گفت: سهم پرداخت نشده دولت در نوسازی بافت فرسوده 440میلیارد تومان است.

جزییات-بسته-های-تشویقی-نوسازی-سال-94
رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران با تشریح بسته تشویقی نوسازی سال جاری از ارائه 4 طبقه تراکم تشویقی مجاز برای نوسازی تجمیعی بیش از 10 طبقه خبر داد و گفت: سهم پرداخت نشده دولت در نوسازی بافت فرسوده 440میلیارد تومان است. عبادالله فتح اللهی در نشست خبری خود در خصوص بسته های تشویقی بافت فرسوده به ابلاغ این بسته از سوی دولت اشاره کرد و افزود: بسته های تشویقی سال جاری با آسیب شناسی بسته های تشویقی ارائه شده در سال گذشته ارائه می شود. وی با بیان اینکه ازجمله آسیب های بسته تشویقی سال گذشته، نبود محرک برای جذب سرمایه گذاران در بافت فرسوده بود، اظهار کرد: با توجه به اینکه مالکان برای نوسازی بافت خود اقدام می کنند، دولت و شهرداری نیز باید در تأمین زیرساخت ها و سرانه های فرهنگی و اجتماعی مسئولیت هایی را که بر عهده دارند، انجام دهند. درنتیجه بسته های تشویقی را برای تمام پلاک ها یکسان در نظر نگرفته ایم. رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه تلاش ما بر این بوده است که بسته های تشویقی سال 94 کیفیت محور باشد، گفت: متوازن کردن نوسازی و تبدیل دیدگاه نوسازی پلاک به پلاک به دیدگاه محله محوری ازجمله ویژگی های بسته تشویقی سال جاری است. فتح اللهی با بیان اینکه بسته های تشویقی به متراژهای بالای 150 متر متمرکز است، ادامه داد: از ابتدای سال جاری بافت های ریزدانه که با روش تجمیع نوسازی می شوند از حداکثر تشویق بهره مند می شوند. وی با اشاره به اینکه حداکثر تراکم مجاز طبقات با در نظر گرفتن اسناد بالادستی و طرح تفصیلی به نوسازی با روش تجمیع ارائه می شود، تصریح کرد: حداکثر تراکم مجاز به نوسازی پلاک های بالای 150 متر به صورت انفرادی یک طبقه و برای پلاک های تجمیعی دوطبقه است، ضمن اینکه پلاک های تجمیعی درصورتی که بیش از 10 پلاک باشند دوطبقه دیگر و درمجموع 4 طبقه تراکم مجاز تشویقی دریافت می کنند. رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با تأکید بر اینکه نوسازی با روش تجمیعی فرصت بیشتری را برای تأمین سرانه های فرهنگی و اجتماعی و نیز فضای سبز از سوی دولت و شهرداری ایجاد می کند، اذعان کرد: در سال گذشته رویکرد ما به سمت افزایش پلاک و پروانه درروند نوسازی بود اما اکنون رویکرد خود را به تأمین خدمات 7 گانه شهری معطوف کرده ایم زیرا ممکن است با نوسازی به صورت انفرادی رضایت مردم از ما بیشتر باشد اما مدعی العموم رضایت کمتری دارند.متن کامل این گزارش در نشریه شماره 208 پیام ساختمان به چاپ می رسد.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×