پرداخت وام 30 میلیونی بافت فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی از پرداخت 20 هزار فقره تسهیلات 30 میلیون تومانی مسکن در بافت فرسوده از سوی بانک تجارت و ابلاغ سهمیه نوسازی و بازسازی 200 هزار واحد مسکونی در سال جاری خبر داد.ایزدی گفت: در اواخر سال گذشته 20 هزار فقره وام نوسازی 30 میلیونی را از طریق بانک تجارت در اختیار شهروندان گذاشتیم که 13 هزار فقره آن به تهرانیها اختصاص یافت.محمد سعید ایزدی در خصوص نام گذاری سال 93 افزود: در نام گذاری سال 93 باید بگویم که اقتصاد و فرهنگ دو مقوله ای است که در حوزه مأموریت و سیاست های توسعه شهری و بهسازی و نوسازی شهری مطابق با اهداف ما است و تلاش میشود، آن را به عنوان راهبرد سرلوحه کار خود قرار داده و برای آن برنامه عملیاتی تدوین کنیم.وی ادامه داد: در این برنامه عملیاتی ،بهسازی و نوسازی از جنبه اقتصاد کارآمدترین سیاست در عرصه توسعه شهری برای ارتقاء اقتصاد ملی است، تا با استفاده مجدد از منابع و اراضی به توسعه پایدار برسیم.ایزدی گفت: در اواخر سال گذشته 20 هزار فقره وام نوسازی 30 میلیونی را از طریق بانک تجارت در اختیار شهروندان گذاشتیم که 13 هزار فقره آن به تهرانیها اختصاص یافت. وی افزود: در حال حاضر هیچ پرونده ای و متقاضی درخواست وام نوسازی و بهسازی در تهران وجود ندارد و به تمام آنها پاسخ داده ایم.ایزدی خاطرنشان کرد: نکته ای که وجود دارد این است که برای 200 هزار سهمیه سال جاری به نحوی از طریق بانک ها عمل کنیم که جریان بهسازی توأمان و همیشگی و مشوق ها همواره در کنار مردم باشد.وی اضافه کرد: از طریق توافقنامه هایی که با شهرداریها امضا میکنیم خود را آماده میکنیم تا مردم انگیزه بیشتری برای ورود به عرصه نوسازی بافت فرسوده پیدا کنند.ایزدی ادامه داد: هم وام 30 میلیونی که از گذشته وجود داشته و 20 هزار فقره آن را پرداخت کردیم، ادامه مییابد و هم بسته های تشویقی که شامل تخفیف ها و بخشودگیها است، از طریق شهرداریها اعمال میکنیم تا بتوانیم این جریان را تقویت کنیم.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 181فهرست مطالب شماره 181
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×