انبوه سازی در بافت فرسوده ممکن نیست

گروه ساخت وساز: عضو سابق هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: بر اساس قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن که در سال 1387 ابلاغ شده است، قرار بود دولت در بخش هایی نظیر بافت های فرسوده، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بخش استیجاری ، فناوری های نوین و مسکن روستایی فعالیت کند.سید مجید نیک نژاد در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان خاطرنشان کرد: آقای آخوندی عنوان کرده که تا چهار دولت آینده باید مشکلات مسکن مهر را به دوش بکشند و جالب است مجلس شورای اسلامی که باید در همان زمان به عملکرد دولت قبلی نظارت میکرد تا کار به اینجا نکشد، در حال حاضر به فکر استیضاح وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم افتاده است. چرا که جاده فلان شهر درست نشده است. عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان کرمانشاه در رابطه با طرح مسکن اجتماعی هم گفت: آقای آخوندی را تحت فشار گذاشته اند که جایگزینی برای طرح مسکن مهر ارائه کند، درصورتیکه ما قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن را داریم که اگر اجرایی شود، بسیاری از مشکلات هم در بخش اجاره و هم مالکیت حل میشود چرا نمایندگان مجلس از آقای وزیر نمیخواهند آن را اجرایی کند و به دنبال جانشین مسکن مهر هستند؟ مسکن اجتماعی جزیی از قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن است.نیک نژاد اضافه کرد: در آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن آمده است که مسکن استیجاری توسط بخش خصوصی راه اندازی و در استان ها باید سازمان اجاره داری درست شود و دولت کمک کند. در تمام دنیا مسکن استیجاری توسط شهرداریها و بخش های غیردولتی ایجاد میشود. بنابراین وظیفه دولت است که قانون ساماندهی را مو به مو اجرا کند و تمام حمایت های مالیاتی، بیمه ای را در جریان درست بیندازد و مجلس هم نظارت کند. نیک نژاد در پاسخ به اینکه آیا انبوه سازان در شرایط حاضر میتوانند در بافت فرسوده فعالیت کنند، گفت: در قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن آمده است که در بافت فرسوده باید انبوه سازی صورت بگیرد، البته منظورم از انبوه ساز، کسی است که طبق قانون نظام مهندسی و قانون نظام صنفی و تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1375 از وزارت راه و شهرسازی دارای پروانه اشتغال باشد.وی ادامه داد: در حال حاضر اگر قرار باشد انبوه ساز برای کار در بافت فرسوده از بانک وام بگیرد، با این وضعیت تورم 40 درصدی به هیچ وجه قادر به بازپرداخت آن نیست؛ بنابراین دولت باید نقدینگی را کنترل کند و تورم را به تک رقمی برساند تا امکان اینکه از سیستم بانکی و صندوق ها استفاده کنیم، فراهم شود. به طور کلی در شرایط حاضر انبوه سازی در بافت فرسوده امکان پذیر نیست.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 180فهرست مطالب شماره 180
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×