نوسازی 20 میلیون کنتور فرسوده

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: طبق برنامه قرار بود نوسازی کنتورهای برق ظرف پنج سال به اتمام برسد، اما با توجه به بلاتکلیف ماندن اجرای این طرح، شرکت کنتور سازی ایران به صادرات کنتور اقدام میکند. سید احمدعلی عاملی در نشستی خبری اظهار داشت: موضوع نوسازی کنتورهای فرسوده باوجود تاکید قانون گذار در هشت سال گذشته کاملاً مسکوت مانده و با توجه به اینکه تولید حدود 32 میلیون کنتور هوشمنددرکشورظرفیت سازی شده اما این هدف هیچ گاه به انجام نرسیده است.وی افزود: یکی از برنامه های اصلی وزارت نیرو در دوره جدید، نوسازی شبکه توزیع برق اعلام شده که در حال حاضر حدود یک میلیون نقطه طرح اجرای کنتور هوشمند در کشور شناساییشده و دو طرح عظیم به صورت پایلوت در سیتی سنتر اصفهان و مجتمع خلیج فارس شیراز به اجرا درآمده اما اجرای سراسری این طرح به دلیل عدم تأمین به موقع منابع مالی مسکوت ماند.عاملی در خصوص استفاده از منابع مالی خط اعتباری چین برای نوسازی کنتورهای برق گفت: پیشنهاد دولت قبل مبنی بر استفاده از خط اعتباری چین برای نوسازی کنتورهای برق هیچ وقت به نتیجه نرسید. وی ادامه داد: در ابتدا قرار بود هزینه نوسازی از محل افزایش قبوض برق و یا انتشار اوراق قرضه تأمین شود اما دولت در نهایت با آن مخالفت کرد و استفاده از خط اعتباری چین نیز به دلیل اینکه طبق توافقات ایران میتوانست از محل درآمد فروش نفت به این کشور فقط کالا وارد کند، بینتیجه ماند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 175فهرست مطالب شماره 175
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×