menu

ثبت آگهی رایگان

توجه به زلزله مسئولیتی فرا سازمانی است

رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران توجه به موضوع زلزله و لرزه خیزی کشور را مسئولیتی همه شمول و فرا سازمانی ذکر کرد. دکتر فرهنگ احمدی گیوی در مراسم آغازین همایش علمی 10 سال پس از زلزله بم 1382؛ آموخته ها و گام های پیش رو گفت: با توجه به موقعیت لرزه خیزی کشور به دلیل واقع شدن بین دو صفحه عربستان و اوراسیا و نیز تبعات ملی و جنبه انسانی پدیده زلزله، توجه به آن و آثار و عواقب آن از حوزه مسئولیت یک ارگان یا نهاد خارج بوده و مسئولیتی فرا سازمانی و همگانی محسوب میشود. وی با اشاره به زلزله بم به عنوان یکی از مخرب ترین زلزله های اخیر در کشور افزود: اینکه ما و نهادهای همتراز مسئولیت تمامی خرابیها، ویرانیها و پیامدهای منفی این زلزله را به گردن مسئولان اجرایی بیندازیم؛ نقش و مسئولیتمان را سلب نکرده و کاهش نخواهد داد. دکتر احمدی گیوی خاطرنشان کرد: مسئولیتی که مراکز علمی نظیر موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در راستای کاهش خطرپذیری کشور دارند، به مراتب جدی تر و بنیادی تر است. رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان کرد: برای تحقق ایمنی کشور در برابر زلزله، همکاری این نهادها اجتناب ناپذیر است؛ مشروط بر آنکه رعایت اولویت ها و وظایف حاکمیتی که بر عهده آنها گذاشته شده، منظور شود.

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 175

فهرست مطالب شماره 175

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

در این زمینه بیشتر بخوانیم :

×