آمار وحشتناک تلفات ایرانی ها در زلزله

رئیس مرکز ملی پیش بینی زلزله با اشاره به وقوع سالانه 280 زمین لرزه با بزرگی بیش از 4 درجه مقیاس امواج درونی زمین در کشور بر ضرورت توجه ویژه به مسئله زلزله بر پایه اولویت ایمنی برای کشور، توسعه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به عنوان یکی از قطب های علمی تراز اول در سطح جهان و توسعه و ترویج تفکر علمی و علوم مرتبط با زلزله در جامعه تاکید کرد. دکتر مهدی زارع که با موضوع «اولویت های پژوهشی در علوم و فنون زلزله در ایران» در نشست علمی کتابخانه حسینیه ارشاد سخن میگفت، خاطرنشان کرد: حدود دو میلیون انسان از ابتدای سده بیستم تاکنون در زمین لرزه های مختلف در دنیا کشته شده اند که حدود 120 هزار نفر از این آمار مربوط به تلفات زلزله ها از ابتدای سده بیستم در ایران است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد (UNISDR) طی سال های 2000 تا 2012، سوانح طبیعی به مرگ 9/1 میلیون نفر و مجروح شدن 9/2 میلیون نفر و وارد ساختن 7/1 تریلیون دلار خسارت مالی در جهان منجر شده اند که حدود نیمی از این آسیب ها به زمین لرزه ها مربوط است. وی تصریح کرد: در جهان، سالانه حدود 13 هزار زلزله با بزرگی بین 4 تا 9/4، 1300 زلزله با بزرگی بین 5 تا 9/5 ، 130 زلزله با بزرگی 6 تا 9/6 ، یک زلزله با بزرگی 8 تا 9/8 و 1/0 زلزله (هر 10 سال یک زلزله) با بزرگی بین 9 تا 5/9 درجه به وقوع میپیوندد. در ایران هم هر سال حدود 250 زلزله با بزرگی 4 تا 9/4، 25 زلزله با بزرگی 5 تا 9/5 ، دو زلزله با بزرگی 6 تا 9/6 و 2/0 (هر 10 سال حدود دو) زلزله با بزرگی 7 تا 9/7 در مقیاس امواج درونی زمین رخ میدهد. زارع افزود: زلزله های بزرگ تر از 8 ریشتر در داخل فلات ایران مورد بحث است ولی با در نظر گرفتن زلزله های مرز فرورانش مکران در جنوب شرق فلات ایران و در دریای عمان، تعداد سالانه 02/0 رخداد (هر قرن حدوداً دو) زلزله با بزرگی بیش از 8 را میتوان انتظار داشت. وی خاطرنشان کرد: این آمار به ما میگوید حدود 90 درصد تغییر شکل هایی که در پوسته زمین کشور ما اتفاق میافتد بدون لرزه و حدود 10 درصد با زلزله همراه است و آن 10 درصد هم ریتم و نظم مشخصی دارد. ریتمی که شبیه تمام ریتم هایی است که در طبیعت واقع میشود. زارع در ادامه بر ضرورت توجه ویژه به مسئله زلزله بر پایه اولویت ایمنی برای کشور تاکید کرد و توسعه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به عنوان یکی از قطب های علمی تراز اول کشور در سطح جهان و مرکزی مثال زدنی و قابل رقابت در همه عرصه های جهانی را خواهان شد. وی همچنین بر توسعه همکاری های داخلی به منظور شبکه سازی فعالیت های علمی در زمینه علوم و فنون زلزله در ایران، توسعه و ترویج تفکر علمی و ترویج علم مرتبط با زلزله در جامعه با ایجاد موزه های علمی، توسعه برنامه های آموزشی علمی در کل جامعه، توجه به زبان ها و لهجه های مختلف در ایران، حفاظت از مناطق زلزله زده در فلات ایران و مستندسازی زمین لرزه های گذشته ایران، توجه به مسئله ریسک زلزله در تهران به عنوان یک اولویت ملی و تدوین و عملیاتی کردن یک برنامه جامع همه جانبه و جذب نیروهای متخصص ایرانی و خارجی از سراسر دنیا و به کارگیری نیروهای باکیفیت بر پایه سرمایه گذاری نوین تاکید کرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 172فهرست مطالب شماره 172
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×