مشارکت مراکز پژوهشی در نوسازی بافت های فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در آینده نزدیک از مشارکت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در بافت های فرسوده شهری استفاده میکنیم، گفت: باید با رویکرد تعاملی و بر پایه خرد جمعی نگاه خودمان را در بازآفرینی بافت های فرسوده از پروژه محوری به فرآیند محوری تبدیل کنیم. محمد سعید ایزدی با بیان اینکه فعالیت های شرکت عمران و بهسازی شهری ایران بر پایه آخرین رویکردها و دست آوردهای جهانی برنامه ریزی و اجرا خواهد شد، گفت: در آینده نزدیک این نهاد از همفکری کلیه متخصصان در دانشگاه ها، مراکز علمی، پژوهشی، مهندسان مشاور، مدیران پیشکسوت باتجربه در این حوزه و کارشناسان و مدیران سایر نهادهای مرتبط بهره خواهد برد.ایزدی با اشاره به اینکه امروزه دفاتر خدمات نوسازی محلی نقش ارزنده ای در احیاء و بهسازی، نوسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده ایفا میکنند، اظهار داشت: بازآفرینی بافت های فرسوده و توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی باید سرعت بیشتری پیدا کند. وی افزود: باید به فعالیت های خودمان شتاب بدهیم در عین حالی که نباید فعالیت هایمان با شتاب زدگی انجام گیرد، زیرا در آن صورت ممکن است حاصل کار از کیفیت لازم برخوردار نباشد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 168فهرست مطالب شماره 168
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×