کاشی کاری آسان می شود

دستگاه تسهیل کننده کاشیکاری به وسیله یکی از مبتکران عضو پارک علم و فناوری کرمانشاه ساخته شد. رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه در مورد دستگاه تسهیل کننده کاشیکاری گفت : با توجه به اینکه برای نصب کاشی بر روی دیوار از گل استفاده میشد با ساخت این دستگاه دیگر نیازی به استفاده از گل در کاشیکاری نیست. بهروز بادکو افزود : این دستگاه از چند گیره ، چند پایه و ستون عمودی ساخته شده است که با استفاده از آن میتوان بدون استفاده از گل ، کاشی را بر روی دیوار نصب کرد. وی بالا رفتن سرعت کار با استفاده از این دستگاه برای نصب کاشی را از مزایای آن برشمرد و گفت: این دستگاه در ایران هیچ گونه نمونه داخلی ندارد و ابتکاری جدید محسوب میشود. رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه با اشاره به اینکه نمونه اولیه این دستگاه ساخته شده و موفق به فروش آن در شهرستان سنقر و کلیایی و استان کردستان شده ایم،گفت : برای حمایت از این طرح از سرمایه گذاران دعوت میکنیم که برای تولید انبوه این دستگاه سرمایه گذاری کنند. بادکو افزود : در مجموعه پارک علم و فناوری برای رسیدن به تولید انبوه و تجاریسازی این دستگاه تلاش خواهیم کرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 167فهرست مطالب شماره 167
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×