علل کاهش صادرات کاشی و سرامیک

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: فرسودگی دستگاه های خط تولید، ورود چین به بازار، ضعف در شناخت بازارهای جهانی و نقل وانتقال پول از عوامل مهم کاهش صادرات کاشی و سرامیک محسوب می شود. به گزارش پیام ساختمان، محمد مجیری اظهار کرد: تولید کاشی طی سال های 2009 تا 2014 یک تصویر مثبتی را از روند افزایشی تولید این محصول در جهان می دهد در سال 2014؛ 12 میلیارد و 409 میلیون مترمربع کاشی تولیدشده است که 410 میلیون مترمربع آن مربوط به کشور ایران می شود. وی بابیان اینکه در بین کشورهای تولیدی ایران رتبه ششم را دارد ادامه داد: در کشور 123 واحد تولیدی کاشی و سرامیک وجود دارد که 43 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است و در حال حاضر نیز عرضه کاشی در کشور بیش از تقاضای آن است و باید با نگاه به صادرات بنگاه های جدید ایجاد شود. مجیری ادامه داد: یزد 41 درصد ظرفیت تولیدی کشور را در اختیار دارد و پس از آن اصفهان، قزوین و خراسان رضوی قرار می گیرد. همچنین مواد اولیه در فارس، یزد، همدان و زنجان به دست می آید و بر این اساس سهم استان اصفهان از صادرات کاشی نیز در سال 94 ؛ 39 میلیون دلار و در سال 95 ؛ 21 میلیون دلار بوده است که کاهش نشان می دهد. وی به علل کاهش صادرات اشاره کرد و گفت: فرسودگی دستگاه ها خط تولید ورود چین به بازار، ضعف در شناخت بازارهای جهانی و نقل وانتقال پول از عوامل مهم کاهش صادرات هستند، اما عدم شناخت تولیدکنندگان نسبت به بازارهای جدید به خصوص با توجه به رکود ساختمانی فعلی کشور بسیار مهم محسوب می شود و تولیدکنندگان ما باید بازارهایی مثل آسیای میانه و آفریقا به خوبی بشناسند. وی اضافه کرد: یارانه های حضور در نمایشگاه ها و مشوق های صادراتی موجب می شود که تولیدکننده ما محرکی وارد می کند، اما همواره نباید منتظر این مسکن ها نشست بلکه باید یک حرکت اساسی انجام داد. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ادامه داد: سال گذشته هزار میلیارد تومان به صنایع کوچک و متوسط پول تزریق شده است و یک بسته نیز جهت نوسازی ماشین های تولیدی به تولیدکنندگان ارائه خواهد شد. اگر این تسهیلات در اختیار تولیدکننده قرار گیرد انباشت تولید پیدا خواهد شد و مشکل حل نمی شود پس بازهم تولیدکننده باید بازارهای خارجی را شناسایی کند. ظرفیت تولید کاشی و سرامیک کشور 600 میلیون مترمربع است مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گفت: ظرفیت فعلی ایران برای تولید کاشی و سرامیک حدود 600 میلیون مترمربع است و در اوضاع و شرایط مطلوب می توان 400 میلیون مترمربع مصرف داشته باشد و 200 میلیون مترمربع تولیدات مازاد است. به گزارش پیام ساختمان، رسول محققیان اظهار کرد: ظرفیت فعلی ایران برای تولید کاشی و سرامیک حدود 600 میلیون مترمربع است و در اوضاع و شرایط مطلوب می توان 400 میلیون مترمربع مصرف داشته باشد و 200 میلیون مترمربع تولیدات مازاد است. وی افزود: فرهنگ ساختمان سازی کشور به طور مثال از موکت به سرامیک تغییریافته است و دنیا به سمت نصب خشک سرامیک پیش رفته است، اما فنّاوری سنتی که چسباندن کاشی و سرامیک با ملاط ساختمان است، هنوز در کشور اجرا می شود و شیوه ابزاری و استفاده از متریال جدید را یاد نگرفته ایم و البته یکی از اهداف نمایشگاه نشان دادن صنایع، سلیقه ها و مدل های گوناگون و جدید است و امید است این امر محقق شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 320فهرست مطالب شماره 320
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×