کارخانه کاشی کویر یزد فعالیت خودرا از سر گرفت

واحد تولیدی کاشی کویر یزد که از مهرماه سال گذشته به دلیل کمبود منابع مالی فعالیت خود را موقتاً متوقف کرده بود، خردادماه سال جاری فعالیت دوباره خود را با 400 کارگر آغاز کرد. به گزارش پیام ساختمان، طبق اعلام این واحد تولیدی در استان یزد اواخر مهرماه سال گذشته واحد تولیدی کاشی کویر یزد به دلیل کمبود منابع مالی، به حالت تعطیلی موقت درآمد و حدود 520 کارگر این کارخانه بیکار شدند. کارگران بابیان اینکه در زمان تعدیل و آغاز بیکاری علت تعطیلی این کارخانه مشکلات مالی به تبع نداشتن بازار عرضه و تقاضا و افزایش بدهی ها به نهادهای مختلف دولتی عنوان شده بود گفتند، این در حالی است که سال جاری با تأمین شدن بخش زیادی از منابع مالی کارخانه از سوی کارفرما خطوط تولیدی کارخانه راه اندازی شده است که امیدواریم با راه اندازی همه خطوط تولیدی کارخانه سایر همکاران بیکار شده مان به مرور به کارخانه بازگردند. منابع کارگری بابیان اینکه در حال حاضر حدود 400کارگر این کارخانه مشغول کارند و از وضعیت موجود رضایت دارند افزود: باوجودآنکه کارگران این کارخانه معوقات مزدی عقب افتاده ای از سال گذشته و جاری طلبکارند اما امیدوارند با همکاری مدیریت کارخانه بخش زیادی از مشکلات کارخانه و کارگران مرتفع شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 264فهرست مطالب شماره 264
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×