راه حل های تلفیقی در نوسازی بافت فرسوده

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران اجرای پروژه های محرک توسعه را فرصتی برای ایجاد ارزش افزوده در بافت های فرسوده و بافت های همجوار دانست. به گزارش پیام ساختمان به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، علیرضا جعفری ضمن تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در نوسازی بافت های فرسوده، خاطرنشان کرد: راه حل نوسازی بافت های فرسوده از حالت تک بعدی و صرفاً شهرسازانه به راه حل های تلفیقی توأم با پیوندهای اجتماعی سوق داده شده تا با رویکرد اجتماعی به نوسازی بافت های فرسوده پرداخته شود. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نقش و جایگاه دفاتر خدمات نوسازی را در این زمینه بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: ضروری است دفاتر خدمات نوسازی با استفاده از ظرفیت های بالقوه شهروندان در ترغیب ساکنان بافت های فرسوده به نوسازی مردمی تلاش کنند. جعفری با بیان اینکه سازماندهی یا تولید مسکن در بافت های فرسوده اساساً بدون مشارکت و همراهی مردم امکان پذیر نیست، خاطرنشان کرد: این الزام خود فرصتی است برای تنظیم یک حرکت توسعه ای که آثار بسیار بیشتری از یک فعالیت تولیدی صرف را داراست.وی تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد سوق دادن جریان نوسازی به سمت نوسازی مردمی است که خوشبختانه با راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی در محلات فرسوده شاهد تحول خوبی در این عرصه هستیم. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اشاعه فرهنگ تجمیع در سطح شهر را از جمله دستاوردهای موفق دفاتر خدمات نوسازی دانست و اظهار داشت: میانگین تعداد پلاک های تجمیعی به 71/2 پلاک در سال 1392 و سهم تجمیع در زیربناهای تولیدی از 2 درصد در سال 1387 به 51 درصد در سال جاری رسیده است. به گفته این مقام مسئول به ازای هر یک پلاک تخریبی در پروژه های تجمیعی 15/5 واحد جدید تولیدشده ، درحالیکه این رقم در ساخت و سازهای انفرادی به ازای هر 1 واحد تخریبی 46/3 واحد است. وی افزود: ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم ایجادشده بدون احتساب خدمات و زیرساخت ها از آغاز سال 91 تاکنون بالغ بر 35 هزار میلیارد ریال بوده که این امر حاکی از هدایت سرمایه های خرد و کلان به بازار در بافت های فرسوده و نشان دهنده مشارکت شهروندان در نوسازی است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 165فهرست مطالب شماره 165
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×