لغو انحلال سازمان نوسازی تهران

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: با توجه به رویکرد جدیدی که در فضای سازمان نوسازی داشتیم و گزارش های شفافی که ارائه کردیم بحث انحلال سازمان نوسازی در سومین دوره شورای شهر تهران منتفی شده است. علیرضا جعفری گفت: با توجه به افزایش اعضا و 31 نفره شدن شورا، ظرفیت جدیدی در شورای اسلامی شهر تهران به وجود آمده است و بافت فرسوده میتواند یکی از اولویت های شهری باشد. جعفری با اشاره به جلسات مشترک با محوریت بافت فرسوده با اعضای شورا، گفت: طرح ها و برنامه هایمان را با تعدادی از اعضای جدید اطلاع رسانی میکنیم تا در بدو ورود در حوزه تصمیم گیری موضوعات شهری بتوانیم از یک ظرفیت تخصصی ویژه در بحث بافت فرسوده استفاده نماییم. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به بحث انحلال سازمان در شورای شهر سوم گفت: با توجه به رویکرد جدید در فضای سازمان و گزارش های شفاف ارائه شده، بحث انحلال منتفی شده است. جعفری در پاسخ به این سؤال که موضوع ابهام در تکلیف انتشار 400 میلیارد تومانی اوراق مشارکت برای بافت های فرسوده در چه وضعیتی است، گفت: با توجه به حسابرسی که در سال 1391 انجام شد، همه ابهامات در این حوزه حل و گزارش حسابرسی هم آماده شده است. در فرآیند تحقیق و تفحص، ماموریت هایی که داده بودند انجام شد و ابهامی در این حوزه نداریم. وی ادامه داد: گزارشی کامل را به اعضای جدید ارائه میکنیم تا بدون هیچ شبهه ای بتوانند یک نگاه مثبت و تقویت کننده به سازمان داشته باشند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 163فهرست مطالب شماره 163
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×