برگزاری کارگاه آموزشی کنترل کیفی جوشکاری

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با منظور برداشتن گامی در جهت مطالعه و شناخت بیشتر فرایندهای متداول جوشکاری، منابع تولید قدرت در جوشکاری با قوس الکتریکی، معرفی عیوب اساسی جوش، ضرورت بازرسی در جوش و روش تدوین دستورالعمل جوشکاری wps، کارگاه آموزشی تئوری و عملی « کنترل کیفی جوشکاری و تأثیر آن بر سازه های فولادی » را در روزهای 18 و 19 شهریور ماه 1392 برگزار مینماید. مفاهیم جوش، مشخصات جوشکاری و انواع روش های جوشکاری و مواد مصرفی و استانداردها،طرح اتصالات جوشکاری و معرفی عیوب اصلی جوشکاری، آشنایی با انواع اتصالات سازه ای و اجرای آن، ضعفهای معمول در اتصالات جوشی، بازرسی V.T ، P.T و M.T (کارگاه تخصصی) و جوشکاری در وضعیت های عمودی و سقفی (کارگاه تخصصی F 2، F3 و 4 F) عناوین این کارگاه آموزشی را شامل میشوند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 163فهرست مطالب شماره 163
×