ساده ترین مسئله بافت فرسوده

عضو سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: مشکل ترین مسئله در نوسازی بافت فرسوده، مشکلات حقوقی و اجتماعی است و ساده ترین مسئله این بافت ها تأمین مالی است. محسن بهرام غفاری در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: روش های مختلفی برای نوسازی بافت فرسوده وجود دارد که از جمله آنها میتوان به «نوسازی پروژه ای» مانند آنچه در منطقه نواب اتفاق افتاد و همچنین نوسازی به وسیله مالکان از طریق ایجاد مزیت نسبی در بافت اشاره کرد.وی ادامه داد: اگر چه فرمول های مختلفی در این رابطه وجود دارد، اما میتوان به اقتضای هر نقطه از شهر، ترکیبی از روش ها را به کاربرد. اعتقاددارم نوسازی بافت فرسوده از طریق مردم نیازمند صرف زمان بیشتری است چرا که برخی مالکان عذر حقوقی برای نوسازی دارند. از سویی دیگر ساکنان با بافت مورد نظر پیوند اجتماعی دارند و نمیتوان به سادگی آنها را از مکانی که به آن تعلق دارند، دور کرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 160فهرست مطالب شماره 160
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×