مشکل بافت های فرسوده حل نشد

    رئیس شورای اسلامی شهر تهران معتقد است ؛ نوسازی بافت های فرسوده از مهم ترین کارهایی است که در شورای سوم به نوعی بر زمین ماند و با وجود پیگیریها و مصوبات در این باره، به نتیجه مطلوب نرسید. مهدی چمران با بیان اینکه پیشرفت نوسازی بافت های فرسوده قابل قبول نبود و کمتر رضایت شورای شهر سوم را جلب کرد، افزود: با وجود پیگیری شورای شهر و گذراندن مصوباتی به منظور برنامه ریزی برای نوسازی، اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه محقق نشد. وی با اشاره به معضل آلودگی هوای پایتخت، اظهار کرد: هنوز هم مشکل آلودگی هوا به قوت خود باقی است، چرا که در حوزه حمل ونقل و ترافیک به اهداف از پیش تعیین شده به طور کامل دست پیدا نکردیم و در نتیجه گره آلودگی هوای تهران در این دوره مدیریت شهری باز نشده است. چمران در عین حال به اجرایی شدن طرح تفصیلی شهر تهران اشاره و خاطرنشان کرد: انتظار میرود که مسائل شهرسازی و ساخت وسازهای تهران نیز با این طرح منطبق باشد اما این انتظار هنوز به طور کامل برآورده نشده است.رئیس شورای شهر تهران در عین حال به تلاش های مدیریت شهری در دوره اخیر اشاره و تاکید کرد: اگرچه برخی از کارهای شهر تهران بر زمین مانده، اما در این دوره پروژه های زیربنایی انجام شده از نظر ابعاد و ریال و سایر ویژگیها، انجام شد که با هیچ دوره شهرداری قابل قیاس نیست. به ویژه اینکه توسعه شهر در برخی از بخش ها نظیر مترو، بدون محقق شدن بودجه های دولتی رخ داده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 159فهرست مطالب شماره 159
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×