تهران رتبه اول نوسازی را دارد

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: بخش اعظم نوسازی بافت های فرسوده در تهران یک طرفه از سوی شهرداری تهران اعمال شده است. علیرضا جعفری با بیان اینکه بر اساس قانون، دولت و شهرداری موظف به نوسازی سالانه 10 درصد بافتهای فرسوده هستند، گفت: بخش اعظم نوسازی بافت های فرسوده در تهران یک طرفه از سوی شهرداری تهران اعمال شده است.وی با اشاره به این که نوسازی بافت های فرسوده امروزه به عنوان یکی از مسائل کلان در مدیریت شهری مطرح است، گفت: در حال حاضر روح حاکم بر فعالیت های سازمان نوسازی تقویت مدیریت اجتماعی در بافت های فرسوده جهت تحقق جریان نوسازی مردمی است. مهندس جعفری با بیان این که تنها راهبرد برای حل مسئله فرسودگی ورود مردم به عرصه نوسازی است، عنوان کرد: سازمان نوسازی شهر تهران در این زمینه نقش حمایتی، هدایتی و نظارتی دارد. جعفری خاطر نشان کرد: راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی نقطه عطفی در فعالیت های این سازمان در راستای مدیریت اجتماعی در نوسازی بافت های فرسوده دانست. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به قانون پنجم توسعه کشور که بر مبنای آن دولت و شهرداری موظف به نوسازی سالانه 10 درصد بافت های فرسوده هستند، یادآور شد: کلان شهر تهران با تحقق 8 درصد از این میزان، رتبه اول نوسازی را در بین سایر کلان شهرها دارد که بخش اعظمی از این میزان نیز با اقدامات یک طرفه از سوی شهرداری تهران محقق شده است. جعفری در ادامه با اشاره به حمایت های شهردار تهران و همچنین نگاه کلان و مثبت شورای اسلامی شهر تهران به مسئله نوسازی، تصویب بودجه اعتبارات برای دفاتر خدمات نوسازی را اقدامی اعتمادساز و تأثیرگذار درعرصه نوسازی بافت های فرسوده دانست.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 158فهرست مطالب شماره 158
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×