تعاونی های مسکن در بافت های فرسوده راه اندازی می شود

طرح راه اندازی تعاونی های مسکن محله و مشاغل خرد خانگی در محلات هدف بازآفرینی با همکاری نمایندگان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تهیه و تصویب می شود.

تعاونی-های-مسکن-در-بافت-های-فرسوده-راه-اندازی-می-شود
هبه گزارش پیام ساختمان، عباس آخوندی در جلسه چهلمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی راه اندازی تعاونی ها برحسب موضوع فعالیت نه تقسیمات جغرافیایی را مطرح کرد و با تأکید بر اینکه تعاونی ها در ایران بین دو بخش سرمایه گذاری و تولید تفکیکی قائل نیستند، تصریح کرد: مسکن مهر نتیجه عدم تفکیک دو موضوع تولید و سرمایه گذاری توسط تعاونی های مسکن است.وی ادامه داد: نباید در بحث تعاونی ها انحصارطلبی حاکم باشد، این امر موجب از بین رفتن رقابت شده و وانحصارطلبی مغایر با سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی است.وی با بیان این که چگونگی راه اندازی و تشکیل تعاونی ها را نیازمند بررسی و اصلاح دانست و افزود: کانالیزه کردن امتیاز از طریق تعاونی ها موجب بروز فساد می شود.وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه در بخش مسکن بیشترین همکاری و جلب مشارکت مردمی از طریق تعاونی ها صورت گرفته اما این بخش را در ایران تعریف نشده و فاقد برنامه مدون است، گفت: تعاونی سرمایه گذاری مسکن نباید مستقیم وارد بحث ساخت و ساز مسکن شود. این تعاونی می تواند وارد بازار بورس شده ولی ورود آن به کار مهندسی امری نادرست است. آخوندی بیشترین مسئله تعاونی های مسکن را عدم تعریف صحیح شرح وظایف و پرداختن به وظایف جانبی از جمله ساخت و ساز مسکن دانست.مصوبات جلسه مذکور به شرح ذیل است؛1) الزامات تحقق برنامه ملی بازآفرینی شهری جهت طرح و تصویب در هیأت محترم دولت در دستور کار دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری قرار گیرد.2) مقرر شد کلیه دستگاه های عضو و کارگروه های ذیل ستاد ملی بازآفرینی شهری (با مسئولیت رئیس کارگروه) طی ده روز آینده طرح ها، برنامه ها و اولویت های سال 1397 را به دبیرخانه ستاد ملی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) ارسال نمایند.3) مقرر شد دستورالعمل راه اندازی تعاونی های مسکن محله و مشاغل خرد خانگی در محلات هدف بازآفرینی با همکاری نمایندگان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تهیه و در ستاد ملی بازآفرینی شهری طرح و تصویب گردد.4) ارائه گزارش تفصیلی بانک مسکن در خصوص تعاونی های مسکن و تسهیلات نوسازی مسکن در دستور کار جلسه آتی ستاد قرار گیرد.5) پیشنهاد عضویت معاونت اجتماعی ناجا در کارگروه شبکه ملی سمن ها مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×