مسئله بافت فرسوده در بیابان حل نمی شود

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که طرح مسکن مهر نتوانست مشکل حاشیه نشینی را حل کند، گفت: مسئله بافت های فرسوده شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و شیراز در بیابان حل نمی شود.

مسئله-بافت-فرسوده-در-بیابان-حل-نمی-شود
  به گزارش گروه به گزارش پیام ساختمان، عباس آخوندی با اشاره به این که مسکن مهر نتوانست مشکل حاشیه نشینی را حل کند، اظهار کرد: آیا مسئله بافت های فرسوده شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و شیراز را می توان در بیابان ها حل کرد؟ پاسخ قطعا منفی است چون باید مشکل بافت فرسوده را در بافت فرسوده حل کرد.
وی با اشاره به این که 19 میلیون نفر در بافت های فرسوده و حاشیه ای ساکن هستند، افزود: در حوزه مسکن اصلی ترین برنامه دولت، تمرکز بر تقاضا در چهار حوزه است.
 وی با بیان این که حاشیه نشینی، بافت های فرسوده و خانه اولی از جمله این حوزه هاست، تصریح کرد: اقشار کم درآمد جامعه نیز حوزه چهارم است که برای تامین مسکن با مشکل مواجه هستند.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×