دولت در نوسازی بافت فرسوده نمره قابل قبولی ندارد

عضو انجمن انبوه سازان استان تهران فعالیت انبوه سازان را مطابق با ضوابط و مقررات شهرداری ها و شورایعالی معماری و شهرسازی اعلام کرد و گفت: دولت ها در 10سال اخیر عملکرد نامناسبی در نوسازی بافت های فرسوده داشته اند.

دولت-در-نوسازی-بافت-فرسوده-نمره-قابل-قبولی-ندارد
به گزارش پیام ساختمان حسن محتشم در واکنش به اظهارات مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اظهار کرد: انبوه سازان به عنوان یک مجموعه حرفه ای در مباحث مربوط به ساختمان سازی خودشان در طراحی، ساخت و ساز، فروش و...را انجام می دهند.
این که انبوه سازان کجا اقدام به ساخت و ساز می کنند به ضوابط شهرداری برمی گردد که مطابق با آن مجوز می دهند.
وی ادامه داد: شهرداری ها هم قائدتا در این زمینه با شورایعالی معماری و شهرسازی هماهنگ بوده و ساخت و سازها را با طرح های تفصیلی تطبیق می دهند.
وی با اشاره به سخنان معاون آخوندی درباره ساخت وساز انبوه سازان در باغات تصریح کرد:در هر اقتصاد آزادی مردم در جهت منافع اقتصادی خودش حرکت می کنند، وقتی ساخت و سازها به سمت نقاط خوب و تراکم فروشی هدایت می شود طبیعی است عده ای از این مسئله استقبال کرده و برای ساخت و ساز مجوز می گیرند.
عضو انجمن انبوه سازان با طرح این پرسش که مشکل عدم نوسازی بافت های فرسوده کجا بوده، اظهار کرد: مشکل بافت های فرسوده در عدم ورود ما (انبوه سازان) به این حوزه نیست، مشکل بافت های فرسوده عدم تصمیم گیری دولت در این بخش طی 10 سال اخیر است.
محتشم با یادآوری اینکه بر اساس مصوبه مجلس باید سالانه 10درصد بافت های فرسوده نوسازی می شد، افزود: چنانچه دولت مطابق این مصوبه انجام می شد، این میزان یافت فرسوده در کشور نداشتیم.
وی با تاکید بر این کا عملکرد نامناسب دولت و عدم تصمیم گیری برای نوسازی این بافت ها باعث شده تا کل نوسازی بافت فرسوده حدود 10 درصد طی 10سال اخیر باشد، گفت: متاسفانه در مدت مذکور بیشتر از 10 درصد بافت فرسوده در کشور ایجاد شده است.
 عضو انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به ایجاد ستاد توسعه بازآفرینی شهری متشکل از اکثر وزارتخانه، بانک مرکزی و مقامات بلند پایه مملکتی، بیان کرد: در عمل می بینیم این ستاد در حیات دو ساله خود در حال حل شدن در بروکراسی اداری است و فقط یک صندوق تشکیل شده و با سرمایه 10 میلیارد تومان تشکیل شده که این میزان سرمایه کارایی ندارد.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×