رفع مشکلات سند مالکیت بافت های فرسوده

نشست مشترک ثبت اسناد و املاک استان تهران با شهرداری منطقه 15 برای رفع مشکلات سند مالکیت بافت های فرسوده برگزار شد.

رفع-مشکلات-سند-مالکیت-بافت-های-فرسوده
به گزارش پیام ساختمان، در نشست مشترکی که با حضور سیدصادق سعادتیان ، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران ، فتح الهی مدیرعامل نوسازی بافت های فرسوده و شهردار منطقه 15 در اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق تهران برگزار شد، موضوع موانع و مشکلات اسناد مالکیت بافت های فرسوده بررسی و مقرر گردید، شهرداری منطقه 15 با همکاری مالکان نسبت به درخواست سند مالکیت املاک قولنامه ای و مشاعی در اجرای قانون تعیین تکلیف اقدام نمایند تا پس از طی مراحل قانونی نسبت به صدور اسناد مالکیت اشخاص اقدامات لازم صورت گیرد .در این جلسه همچنین جابجایی برخی پلاک ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تا با درخواست اسناد مالکیت جلدی به کاداستری و تهیه نقشه های U.T.M و انعکاس در سامانه کاداستر ثبت اسناد اقدام تا با اخذ رضایت و درخواست مالکین نسبت به رفع اشتباه برابر اقرار و رضایت مالکین نسبت به اصلاح اسناد و سند کاداستری مطابق ضوابط و مقررات اقدام و مساعدت گردد .بنابر این گزارش ؛ براساس تصمیمات این نشست ، در زمان صدور پروانه ساختمانی ، اسناد مالکیت کاداستری مورد استناد شهرداری ها قرار گیرد و پایان کار صادره نیز بر اساس نقشه موردتأیید ثبت برابر ادبیات مشترک توسط مهندسین ذیصلاح تهیه و سپس پایان کار مطابق نقشه وضع موجود با رفع مغایرت ها صادر شود تا تفکیک در حداقل زمان ممکن صورت گیرد ، نیازمند مراجعت مکرر متقاضیان تفکیک بین ادارات ذیربط نباشد و همچنین موجب صرفه جویی در هزینه مالکین خواهد بود چون در عمل تفکیک با مطابقت نقشه و پایانکار نیازمند تهیه نقشه مجدد نخواهد بود .
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×