قیمت انواع بلوک تیغه

قیمت-انواع-بلوک-تیغه
انواع بلوک تیغه نام واحد نوع بسته بندی قیمت بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای 10*20*40 650 بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای 15*20*50 850 بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای 7*20*40 650 بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای 10*20*40 1,250 بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای 7*20*40 1,050 بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) دانه ای 15*20*50 1,400 بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای 10*20*40 750 بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای 15*20*50 1,050 بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای 7*20*40 750
انتهای خبر/پ
×