تاثیر کاداستر بر کنترل بافت های فرسوده

کاداستر می تواند با تلفیق اطلاعات هندسی و توصیفی از وضع موجود بافت های فرسوده، گسترش بی رویه شهرسازی را کنترل و از زاغه نشینی و شهرنشینی جلوگیری کند.

تاثیر-کاداستر-بر-کنترل-بافت-های-فرسوده
به گزارش پیام ساختمان، همکاری و همراهی سازمان های ذی ربط با اداره کاداستر در کشور زمینه های توسعه پایدار را فراهم و دست سودجویان و فرصت طلبان را از تعدی به اراضی ملی و املاک دولتی کوتاه می کند.رئیس اداره کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران درباره تأثیر سیستم کاداستر در مدیریت صحیح بر بافت های فرسوده گفت: بافت های فرسوده دارای مشکلات اجتماعی و زیست محیطی زیادی هستند. در بحث خدمات رسانی در این بافت ها بخصوص در بحث فاضلاب، آتش نشانی و فضاهای سرانه (فضای سبز، آموزشی، بهداشتی و...) مشکل وجود دارد و پارسل ها و عرصه های حتی زیر50 مترمربع نیز در مناطق دارای بافت های فرسوده وجود دارند که کاداستر می تواند با تلفیق اطلاعات هندسی وضع موجود و اطلاعات توصیفی مختلف دریافتی از سازمان های مرتبط نسبت به تجمیع عرصه ها با حفظ حقوق مالکین اقدام نماید و گسترش بی رویه شهرسازی را کنترل نموده و از زاغه نشینی و شهرنشینی جلوگیری نماید. مهران مهرزاد از مشکلات کاداستر در بافت های فرسوده به عدم هماهنگی شهرداری و دیگر سازمان ها با اداره کاداستر اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر کارگروه های تخصصی خوبی در سطح استان با محوریت استانداری و مشارکت کارشناسان حوزه های مختلف شهری از سازمان های مرتبط تشکیل گردیده که امید است با ادامه برگزاری این جلسات و همکاری دستگاه ها، در آینده شاهد اقدامات مؤثر و مفیدی در این بخش باشیم و مردم به عنوان ولی نعمت ما نیز از برکات آن منتفع گردند...متن کامل این گزارش را در شماره 256 نشریه پیام ساختمان بخوانید
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×