رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران عنوان کرد:

بخش خصوصی در بازرسی ادواری آسانسور بهتر از دولتی

رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران با اشاره به گردش مالی بین 20 تا 25 هزار میلیارد تومانی این صنعت گفت: صنعت آسانسور به صورت مستقیم بالغ بر60 هزار و به صورت غیر مستقیم بیش از یک هزار و 200 شغل ایجاد کرده است.

بخش-خصوصی-در-بازرسی-ادواری-آسانسور-بهتر-از-دولتی
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران با اشاره به گردش مالی بین 20 تا 25 هزار میلیارد تومانی این صنعت گفت: صنعت آسانسور به صورت مستقیم بالغ بر60 هزار و به صورت غیر مستقیم بیش از یک هزار و 200 شغل ایجاد کرده است. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، محمدرضا زهره وندی رئیس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی کشور در نشست خبری افزود: در سال 94 بالغ بر 45 هزار دستگاه آسانسور در سراسر کشور نصب شده است، که این رقم در سال های اوج فعالیت های این صنعت، به حدود 75 هزار دستگاه آسانسور رسیده است. وی با تایید آمار اعلامی مبنی بر غیر استاندارد بودن بیش از 90 درصد از آسانسورهای اماکن اداری و عمومی که مورد بازرسی سازمان استاندارد قرار گرفته اند، گفت: کنترل و بازرسی ادواری دستگاه های آسانسور باید توسط شهرداری و نهادهای دولتی اجباری شود. رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد باید دستورالعمل بازرسی ادواری دستگاه های آسانسور را اجباری کند. شرکت های بازرسی را افزایش داده و قوانین آن را زیر نظر مراکزی همچون شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و استانداری ها لازم الاجرا کند. زهره وند با اشاره به اینکه بخش خصوصی در رعایت استاندارد و کنترل و بازرسی ادواری بهتر از بخش های دولتی عمل کرده است، افزود: آسانسورهای ساختمان های اداری و دولتی بازرسی ادواری نمی شوند چرا که برای اجرایی شدن بازرسی های ادواری و خدمات سرویس نگهداری، قانون مشخصی وجود ندارد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار پیام ساختمان مبنی بر کشورهای وارد کننده قطعات دستگاه های آسانسور به کشور گفت: موتورهای آسانسورهای داخل کشور از کشورهای ایتالیا، آلمان، چین و ترکیه و ریل آسانسورهای داخل کشور از کشورهای ایتالیا، چین، اسپانیا و ترکیه وارد می شود اما در مورد کابین سازی آسانسورها و درهای لولایی اتوماتیک در کشور خودکفا هستیم. رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران همچنین در خصوص میزان خسارات و حوادث دستگاه های آسانسور در کشور گفت: آمار دقیقی در این زمینه موجود نیست. زهره وند همچنین با اظهار امیدواری از تشکیل زنجیره ای سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران به 20 استان تا پایان سال تصریح کرد: تاکنون بالغ بر یک هزار نفر در زمینه نصب و اجرای آسانسور در استان تهران آموزش دیده اند.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×