راه اندازی شبکه پاسخ سریع یا شبکه اقدام سریع ؛

راهی برای پیشگیری از خطرات زلزله

یکی از کارهای مهمی که می توان برای پیشگیری از خطرات زلزله انجام داد راه اندازی شبکه پاسخ سریع یا شبکه اقدام سریع است.

راهی-برای-پیشگیری-از-خطرات-زلزله
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: 80 درصد شهرهای ما با خطر زلزله زیاد یا خیلی زیاد مواجه هستند که از جمله آنها تهران با خطر نسبی خیلی زیاد است. در حقیقت معدود مناطق کشور هستند که احتمال زلزله خیزی آنها کم باشد. محمد شکرچی زاده در گفتگو با پیام ساختمان با بیان این که شهرهای بزرگ کشورمان در معرض خطر زلزله هستند و بزرگترین آنها شهر تهران است که با خطر نسبی بسیار زیاد دسته بندی شده، گفت: یکی از کارهای مهمی که می توان برای پیشگیری از خطرات زلزله انجام داد راه اندازی شبکه پاسخ سریع یا شبکه اقدام سریع است. وی افزود: خوشبختانه با مبادله اطلاعات با دانشگاه برکلی و مجموعه تحقیقاتی «پیر» اطلاعاتی را رد بدل کردیم که آماده سازی آن اطلاعات برای راه اندازی این شبکه بسیار کمک می کند. وی از اعلام آمادگی متخصصان دانشگاه برکلی برای کمک به استقرار شبکه پاسخ سریع خبر داد و افزود: جلسه ای هم با کمیسیون عمران شورای شهر تهران داشتیم و آنها هم علاقه مندی شان را برای کمک به ما برای راه اندازی این شبکه اعلام کردند. وی در خصوص کارایی سیستم اقدام سریع گفت: می توانیم بلافاصله موج اول و غیرمخرب زلزله را با دستگاه های شتاب نگار دریافت و ظرف چند ثانیه با روشهای علمی، از بزرگای زلزله اطلاع پیدا کنیم و بعد با امواج رادیویی به سرعت به سامانه های مهمی که مرتبط با زیرساختهاست، مثل شبکه گاز و ایستگاه های مترو اطلاع رسانی کنیم تا برخی شبکه ها را از مدار خارج کرده و خسارتهایی که می تواند به واسطه وقوع آتش سوزی یا آلوده شدن آب اتفاق بیفتد و مشکلات دیگر ایجاد کند جلوگیری کنیم. دکتر شکرچی زاده فاصله موج اول غیرمخرب و موج دوم زلزله که مخرب است را حدود 20 تا 25 ثانیه برآورد کرد و گفت: این مدت کوتاه فرصت اطلاع رسانی عمومی را نمی دهد ولی می توان خدمات زیرساختی مانند شبکه گاز، آب، برق و مترو را از وقوع زلزله مطلع کرد. متن کامل گفتگو پیام ساختمان با رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را در شماره آتی بخوانید.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×