استانداردهای پروفیل های UPVC در و پنجره

استانداردهای BS و RAL از دیدگاه های مختلف پروفیل های یو پی وی سی را بررسی می کنند که یکی از نکات مهم در آنها استاندارد ضخامت دیواره های اصلی و دیواره های رابط بین آنها (دیواره فرعی) در پروفیل است.

استانداردهای-پروفیل-های-UPVC-در-و-پنجره

پروفیل های یو پی وی سی از دهه 60 در اروپا تولید گردید و از آن زمان در صنعت در و پنجره ساختمان به کاررفته می شوند. این پروفیل ها دارای دو استاندارد اصلی می باشند. یکی استاندارد کشور انگلستان که به عنوان استاندارد اروپا با عنوان BS EN 12608 که آخرین ویرایش آن سال 2003 است و استاندارد دیگر که استاندارد سختگیرانه تری می باشد، متعلق به کشور آلمان با عنوان RAL GZ 716-1 و آخرین ویرایش آن سال 2008 است.

استانداردهای BS و RAL از دیدگاه های مختلف پروفیل UPVC را بررسی می کنند که یکی از نکات مهم در آنها استاندارد ضخامت دیواره های اصلی و دیواره های رابط بین آنها (دیواره فرعی) در پروفیل است. در هر دوی این استانداردها ضخامت بالاتر از 2.8 میلی متر در دیواره اصلی و همچنین ضخامت بالاتر از 2.5 میلی متر در دیواره فرعی را به عنوان پروفیل UPVC نوع A و یا کلاس یک در نظر گرفته می شوند. ضخامت های بالاتر از 2.5 در دیواره اصلی و بالاتر از 2 میلی متر در دیواره فرعی نیز به عنوان پروفیل های نوع B و یا کلاس دو مطرح می شوند.

در استاندارد «رال» همین دو نوع پروفیل ازنظر ضخامت دیواره معرفی و بررسی می شوند ولی در استاندارد BS نوع سومی نیز تعریف شده است که بر اساس توافق بین سازنده و خریدار پروفیل استانداردی تعریف شود که به آن C گفته می شود. در این کلاس هیچ محدوده ای برای ابعاد در نظر گرفته نشده و ملاک ابعاد اعلامی توسط تولیدکننده است.

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران هم به عنوان متولی تدوین استاندارد ملی تجهیزات و مصالح ساختمانی، تحقیقات و مطالعات گسترده ای در این زمینه صورت داده و استاندارد BS EN 12608 را به عنوان استاندارد مناسب انتخاب و ترجمه نموده است که در نهایت جهت انتشار کمیته ملی استاندارد در اختیار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی قرار گرفته است. مباحثی که در استانداردها موردبررسی و آزمون قرار می گیرند به شرح زیر می باشند:

ابعاد و اندازه های پروفیل، وزن پروفیل، ظاهر و شرایط ارسال، شرایط آب و هوایی و آزمون های آن، آزمون مواد اولیه، آزمون های حرارتی پروفیل، مقاومت پروفیل در برابر ضربه، موارد فوق به صورت جامع در استانداردهای RAL و BS ذکرشده و در استاندارد ملی ایران نیز درج شده اند.

در استاندارد 6840 واژه ها و اصطلاحاتی آمده که کاربرد زیادی دارد که عبارت اند از:

1- پروفیل : که عبارت است از طول ماده اکسترودی با برش عرضی معین و مشخص

2- پروفیل اصلی : در درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی پروفیلی است که وظیفه تحمل مقدار بار یا وزن را تحمل می کند.

3- پروفیل ثانویه : که در درب و پنجره دوجداره upvc پروفیلی است که وظیفه تحمل وزن یا بار را بر عهده ندارد.

4- سطح قابل دید : وقتی که در یا پنجره upvc بسته است سطح قسمتی که قابل دیدن است را سطح قابل دید گویند

.5- مواد قالب ریزی شده : در تهیه پروفیل ها این مواد باید دارای مشخصات موجود در استاندارد باشد. در ضمن باید توجه داشت که مصرف مواد قالب ریزی نامشخص ممنوع است.

تست های مربوط به پروفیل UPVC

شکل ظاهری و شرایط تولید : در زمان فرآیند تولید انواع سطح مقطع پروفیل، تعداد نمونه های مشخصی جهت انجام آزمایش ها از تولید اخذ می شود. این نمونه ها پس از بررسی شکل ظاهری به مدت 12 تا 24 ساعت در آزمایشگاه نگهداری شده و سپس مورد تست های مختلف طبق استاندارد RAL GZ 716/1 قرار می گیرد. سطوح خارجی پروفیل ها که در معرض دید قرار دارند لازم است دارای رنگ سفید یکنواخت بوده و عاری از هرگونه اجسام خارجی، حفره، ترک ، حباب و سایر معایب باشند.

6- رفتار پس از گرم شدن

در این آزمایش، یک نمونه 22 سانتیمتری به مدت نیم ساعت در دمای 150 درجه سانتی گراد گرم شده، سپس در دمای محیط خنک می شود . پس از انجام آزمایش، نمونه باید فاقد هرگونه تغییر شکل ظاهری (اعم از چروک، ترک، ...) باشد.

7- تست کجی : به منظور اندازه گیری انحراف محور طولی پروفیل، دو نمونه 1000mm به صورت آینه وار روی یک سطح صاف کنار یکدیگر قرار می گیرند و به وسیله اندازه گیری دقیق، فاصله ایجادشده در تمام محور طولی دو پروفیل، اندازه گیری می شود.

انحراف پروفیل ها نباید از 1 mm در کل طول یک متر تجاوز کند. به عبارتی فقط تا نیم میلی متر کجی یا انحراف در هر متر پروفیل قابل قبول است.

8- تست جوش : سطح مقطع های پروفیل پس از مرحله جوش به صورت نمونه در آزمایشگاه تحت تست جوش قرار می گیرند. بر اساس استاندارد RAL هر یک از این سطح مقطع ها باید با رسیدن به نیروی مشخصی به مرحله شکست برسند، و درصورتی که زودتر از میزان نیروی تعریف شده، پروفیل شکسته شود محموله تولیدی مردود شناخته خواهد شد.

انتهای خبر/پ
×