ساده ترین مساله بافت فرسوده

عضو سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: مشکل ترین مساله در نوسازی بافت فرسوده، مشکلات حقوقی و اجتماعی است و ساده ترین مساله این بافت ها تامین مالی است.

ساده-ترین-مساله-بافت-فرسوده
عضو سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: مشکل ترین مساله در نوسازی بافت فرسوده، مشکلات حقوقی و اجتماعی است و ساده ترین مساله این بافت ها تامین مالی است. محسن بهرام غفاری در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: روش های مختلفی برای نوسازی بافت فرسوده وجود دارد که از جمله آنها می توان به «نوسازی پروژه ای» مانند آنچه در منطقه نواب اتفاق افتاد و همچنین نوسازی به وسیله مالکان از طریق ایجاد مزیت نسبی در بافت اشاره کرد. وی ادامه داد: اگر چه فرمول های مختلفی در این رابطه وجود دارد، اما می توان به اقتضای هر نقطه از شهر، ترکیبی از روش ها را به کار برد. اعتقاد دارم نوسازی بافت فرسوده از طریق مردم نیازمند صرف زمان بیشتری است چرا که برخی مالکان عذر حقوقی برای نوسازی دارند. از سویی دیگر ساکنان با بافت مورد نظر پیوند اجتماعی دارند و نمی توان به سادگی آنها را از مکانی که به آن تعلق دارند، دور کرد.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×