شاکری:

بافت فرسوده سند جامع می خواهد

وسعت بافت فرسوده قابل توجه است و از طرفی محرک ها محدود و همین امر باعث شده تا نوسازی 10 درصدی سالانه اتفاق نیفتد و قطعاً با روند فعلی به جایی نمی رسیم.

بافت-فرسوده-سند-جامع-می-خواهد
عضو شورای شهر تهران گفت: وسعت بافت فرسوده قابل توجه است و از طرفی محرک ها محدود و همین امر باعث شده تا نوسازی 10 درصدی سالانه اتفاق نیفتد و قطعاً با روند فعلی به جایی نمی رسیم. اقبال شاکری در گفتگو با پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود جلسات متعددی با وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و کمیسیون های مرتبط شورای شهر داشته ایم و احساس کلی این است که باید سند جامع که نقش تمام ارگان ها و دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری در آن آمده باشد، فراهم گردد. وی افزود: به نظر من هر گونه تملک و تصدی گری دولت در بافت فرسوده اشتباه است چرا که این کار قبلاً انجام شده و عوارض آن باقی مانده است. وی در ادامه فعالیت های دولت در نوسازی بافت فرسوده را به دو بخش تقسیم کرد و گفت: یک بخش تأمین زیرساخت هاست که وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مسئولیت آن را بر عهده بگیرند و شامل خدمات بهداشتی، فضای سبز ، مدرسه سازی و همچنین بازگشایی معابر می شود. بخش دیگر فعالیت ها که جنبه حاکمیتی پیدا می کند این است که باید یک نوع حمایت مالی از این بافت ها شود؛ به گونه ای که با همکاری بانک ها و موسسه اعتباری، تسهیلات لازم در اختیار مالکان یا مشارکت کنندگان قرار گیرد. عضو شورای شهر تهران با انتقاد از سیاست های مسئولان در بافت فرسوده، افزود: مردمی که در این بافت ها ساکن هستند، قادر به تأمین مالی ساخت وساز حتی با استمداد از وام هم نیستند؛ بنابراین به یک مشارکت ساخت نیاز دارند تا طرف ثالث تمام هزینه ها را قبول کند و البته نیاز است که اعتبارات به این مشارکت کننده که باید دارای صلاحیت باشد، داده شود. شاکری به ایجاد انگیزه و محرک های دیگر در بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: شهرداری و نظام فنی- اجرایی کشور در واگذاری پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی و واگذاری پروژه های شهرداری، امتیاز قابل توجهی به پیمانکاران و سرمایه گذارانی بدهند که پروژه هایی در بافت فرسوده انجام داده باشند. نکته دیگری که لازم می دانیم به آن اشاره کنیم این است که پروژه های بافت فرسوده به صورت ترکیبی باید به سازندگان داده شود، تا هر کس هر جا را که خواست نسازد. پیشنهادی که من به شهرداری دادم این بود که پروژه های مناطق برخوردار مانند یک و دو را اصلاً به طور مستقل واگذار نکنند و این پروژه ها را مشروط به ساخت پروژه های دیگر مناطق فرسوده کنند. در کل باید از تمام این مکانیزم ها به صورت مکمل هم استفاده کنیم. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما که چرا نباید دولت در بافت فرسوده تصدی گری و ساخت وساز کند، گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت ها از انجام اموری که مردم قادر به انجام آن هستند، نهی شده اند اما موانع نوسازی مربوط به مردم نیست و دولت باید رفع کند. به نظر من در نهایت دولت می تواند یک صندوق مانند صندوق توسعه ملی ایجاد کند و اعلام کند که هر پدیدآورنده حرفه ای که در بافت فرسوده ساخت وساز کند، از طریق این صندوق حمایت می شود تا بتواند با یک بهره متعادل بخشی از تأمین مالی را استقراض کند و نیازی به ایستادن در صف های عریض و طویل مؤسسات اعتباری و بانک ها نداشته باشد. شاکری با بیان اینکه دولت نباید خودش در بافت فرسوده شرکت دولتی تشکیل بدهد، گفت: دولت می تواند سهام دار یک شرکت خصوصی باشد و سهامش زیر 51 درصد باشد تا از این طریق موانع قانونی را رفع کند. به نظرم این بهترین دخالت است و بخش خصوصی هم راضی می شود.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×