واژگونی مرگبار بلوک بتنی

بی احتیاطی مالک متخلف ساختمانی و افتادن بلوک بتنی روی پدر و دختر، منجر به فوت دختر 17ساله شد.

واژگونی-مرگبار-بلوک-بتنی
بی احتیاطی مالک متخلف ساختمانی و افتادن بلوک بتنی روی پدر و دختر، منجر به فوت دختر 17ساله شد. حسین اکبری شهردار منطقه 3 تبریز با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: از ماه ها پیش با مشاهده تخلف ساختمانی یکی از شهروندان در مسیر خیابان شریعتی، در راستای اجرای احکام و قوانین برخورد با متخلفان، مانع فیزیکی در مقابل ملک مورد تخلف در مسیر خیابان شریعتی، ایجاد شده بود، اما متاسفانه مالک متخلف بی آن که در صدد جبران تخلف خود باشد، به طور خودسرانه اقدام به فک پلمب کرد. وی افزود: به گفته شاهدان محلی، جابجایی مانع فیزیکی توسط مالک، باعث سقوط مانع فیزیکی روی فرزندش و جراحت وی شد. این حادثه به دنبال افتادن بلوک بتنی که شهرداری به منظور اجرای ماده 100 مقابل مغازه ای در خیابان شریعتی جنوبی روبروی دانشکده پرستاری قرار داده بود، اتفاق افتاد. اکبری ادامه داد: احکام صادره از سوی کمیسیون ماده صد، حکم قضایی است که توسط نمایندگان دادگستری، استانداری و شورای اسلامی شهر صادر می شود. گفتنی است در شهر تبریز، حدود 16 هزار پرونده ماده 100وجود دارد که اخیراً شهردار تبریز با هماهنگی دادگستری و دیوان عدالت اداری در صدد حل مشکل شهروندان و تعیین و تکلیف این پرونده ها شده است.
انتهای خبر/پ
×