وضعیت بحرانی 3000هکتار بافت فرسوده تهران

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از بحرانی شدن وضعیت 3000 هکتار بافت فرسوده تهران خبر داد و گفت: با نوسازی بافت فرسوده تا 30 درصد هزینه های شهری کاهش می یابد.

به گزارش پیام ساختمان، مجید روستا با اشاره به این که 140 هزار هکتار از مساحت شهری ایران بافت فرسوده و ناکارآمد است، اظهار کرد: در واقع 18 درصد سطوح شهری بافت فرسوده بوده که حدود 19 میلیون نفر در این بافت ها زندگی می کنند.

وی با بیان این که حل این معضل نیازمند دیدگاه فرابخشی بوده که در آن تمام ابعاد از جمله اجتماعی، اقتصادی و... در نظر گرفته شود، افزود: بازآفرینی شهری اساسا اجرا توسط یک دستگاه امکان پذیر نیست از این رو ضرورت داشت سیاستگذاری واحد در این باره داشته باشیم تا بتوانیم نحوه مواجهه با این پدیده در کشور یکسان باشد.

وی با اشاره به این که موضوع مذکور بین بخشی است الزام داریم تدوین برنامه عملیات مشخص و مشترک هم داشته باشیم، تصریح کرد: در چارچوب این برنامه بر اساس اولویت ها تمام دستگاه های ذی ربط اعم از دولتی ، غیردولتی، حاکمیتی و.. نقش خود را ایفا کند. در این راستا سیاست ملی بازآفرینی در کشور تدوین شد و نیاز بود ساختار مدیریتی متناسب شکل بگیرد تا بتوان در سه سطح ملی، منطقه ای و محلی سیاست ها را اجرا کرد.

وی با بیان این که بر این اساس ستاد ملی بازآفرینی شهری شکل گرفت که تاکنون 43 جلسه برگزار کرده است، تصریح کرد: این جلسات برای سیاست گذاری های ملی است و تاکنون 26 استاندار گزارش بازآفرینی استانی را در این جلسات تشریح کرده اند.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به تشکیل ستادهای بازآفرینی در سطح در کشور، گفت: در ستاد ملی بازآفرینی شش کارگروه تخصصی "کارگروه تخصصی توانمندی اجتماعی و اقتصادی به ریاست وزارت کار"، "کارگروه پیشگیری از گسترش بافت های نابسامان شهری به ریاست قوه قضاییه"، "کارگروه اجتماعی زیر مجموعه ستاد ملی به ریاست وزارت کشور"، "کارگروه شبکه ملی سازمان ها و تشکل های غیردولتی و مردم به ریاست شبکه ملی ثمن ها "، کارگروه اوقاف کشور به ریاست سازمان اوقاف کشور" و "کارگروه حوزه سلامت به ریاست وزارت بهداشت" تشکیل شده است.

روستا یادآور شد: این ستادها، ستاد هماهنگی برنامه های بازآفرینی شهری هستند، اساسا از نظر بنده که حدود 17 سال است که در این حوزه فعالیت می کنم، الگوی این ستادها تمرین مدیریت هماهنگ شهری درباره مسئله مشخص در شهرهای ایران و حساسیت سازی مدیریتی در این محدوده هاست.

وی با بیان این که در کشور مطابق منطق یکپارچه سازی برنامه، 434 شهر مطالعات مصوب دارند، اظهار کرد : تاکنون 2700 محله در چارچوب این برنامه ها شناسایی شده و دارای برنامه بازآفرینی هستند. نیازهای این برنامه بر اساس توجه به آسیب، نهادسازی، توانمندی اقتصادی، مهارت آموزی شناسایی شده است.

وی در ادامه با اشاره به این که بر اساس قانون برنامه ششم دولت ملکف است سالانه 270 محله بحث بازآفرینی را در دستور کار قرار دهد، افزود: تاکنون در 472 محله برنامه بازآفرینی شهری آغاز شده است. در سال اول برنامه ششم در 88 شهر کشور و 175 محله اقدامات اجرایی و عملیاتی داشته ایم. در واقع ما از برنامه ششم توسعه عقب نیستی و تاکنون در این زمینه 2906 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با یادآوری این که مطابق مصوبه 21 بندی هیئت دولت در 10 خردادماه 97 شش اتفاق مهم در حوزه بازآفرینی روی داد که یکی از آنها واگذاری تمام اراضی دستگاه های دولتی در محدوده های اجرای طرح بازآفرینی بود، تصریح کرد: هم اکنون بالغ بر 5000 پروژه مسکونی مکان یابی و جانمایی شده که 40 هزار واحد در این پروژه ها در حال ساخت است. از این میزان 26 هزار واحد سهم بنیاد مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی است.

وی با بیان این که شهرداری و شهردار تهران برداشت اشتباهی از برنامه بازآفرینی شهری دارند، گفت: شهرداری تهران در هزینه های جاری تهران مانده و در حالی که الان به عاقلانه ترین اقدام برای بازآفرینی شهری فکر می شود اما با تصوراتی مانند انبوه سازی و مسکن مهر به این مسئله ایراد می گیرد.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر این که 53 هزار فقره وام نوسازی مسکن به مردم پرداخت کرده ایم که در آن فقط 8 کیلومتر معبر باز شده است، افزود: اگر شهرداری می خواست این کار را انجام دهد باید هزینه های بسیاری را صرف می کرد.

روستا در ادامه با بیان این که در تهران 14 هزار هکتار بافت فرسوده داریم که 3000 هکتار آن بافت فرسوده است که الزام به ورود دارد و وضعیت آن بسیار بحرانی است، اظهار کرد: در قالب طرح مسکن امید 2 پروژه در تهران آغاز شده که در قالب یکی از آنها 98 واحد در زمینی به مساحت حدود 9800 متر در حال ساخت است.

به گفته وی، با نوسازی بافت فرسوده تا 30 درصد هزینه های شهری کاهش می یابد.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 340فهرست مطالب شماره 340
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×