رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در گفتگو با پیام ساختمان عنوان کرد:

کلید تبدیل نیاز به تقاضا در بافت فرسوده

با روش های قدیمی تامین مالی، نوسازی بافت فرسوده به نوادگان ما خواهد رسید.

کلید-تبدیل-نیاز-به-تقاضا-در-بافت-فرسوده
گروه بازار ساختمان: زمانی که یک نیاز مطرح باشد تنها در صورتی می تواند به عنوان تقاضا مطرح شود که تامین مالی آن انجام شده باشد حال اگر معادلی در بخش عرضه وجود داشته باشد به معامله در بازار می انجامد. تنها در این صورت چرخ اقتصاد می چرخد. پس شرط اول تقاضا، داشتن توانایی مالی است. حال اگر نیازی وجود داشته باشد اما فاقد توان مالی باشد به مرحله طرح تقاضا در بازار نخواهد رسید. دقیقاً مانند نیازی که ساکنان ساختمان های بافت فرسوده دارند. به همین خاطر است در خصوص تأمین مالی برای نوسازی ساختمان های بافت فرسوده با دکتر اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران که استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز هست به گفتگو نشستیم باهم بخوانیم: پیام ساختمان: با توجه مشکلات مالی کشور تامین مالی نوسازی بافت فرسوده چگونه خواهد شد؟ برای نوسازی بافت فرسوده ما با سه مشکل مواجه هستیم؛ اول اینکه در زمان توجه به بافت فرسوده تنها ساختمان هایی با کاربری مسکونی می بینیم و به زیرساخت ها مانند سرانه های هفت گانه خدماتی محلات مانند ابنیه بهداشتی و درمانی، ورزشی، حمل ونقل و آموزشی سایر بناهای روبنایی کاری نداریم. دوم اینکه سرمایه بری احداث زیرساخت ها با منازل متفاوت است. سوم چالش های اجتماعی است که گاه مانع از نوسازی یکپارچه یک محله می شود. هر چند در سال های اخیر اقداماتی انجام گرفته اما با مطالعاتی که اخیراً در مورد بافت فرسوده انجام شده نیازهای نوسازی و اقدامات اولویت داری که برای هر بخش بر اساس نیاز ساکنان آن باید انجام شود مشخص گردیده است. اگر قصد داریم بافت فرسوده را احیا کنیم باید توجه داشته باشیم ؛ همه سازه هایی که در بافت فرسوده وجود دارد از هر نظر فرسوده است. اگر این بخش را یکپارچه در نظر بگیریم باید توجه خود را به همه نیازهای مردمی که قصد زندگی درآن بخش را دارند معطوف کنیم. این در شرایطی است که هم نوسازی ساختمان ها و هم سازه های شهری نیاز به سرمایه دارد. پیام ساختمان: در تأمین مالی به منظور نوسازی بافت های فرسوده چه مشکلی وجود دارد؟ نوسازی ساختمان های مسکونی تجاری و اداری یک وجه قضیه است و ساخت وساز در بخش عمرانی یک بخش دیگر است. تفاوت اساسی بافت فرسوده با سایر خانه ها این است که مالکان چنین خانه هایی اکثراً فاقد توان مالی کافی برای تخریب و نوسازی منازل خود هستند حتی اگر برای آنها اثبات هم شود که با این اقدام حتماً سود می برند مشکل این است که آنها توان مالی کافی برای ایجاد سرمایه گذاری در این زمینه را ندارند و لازم است به آنها مساعدت مالی شود. از این رو هر برنامه یا راهکاری که بتواند به مالکان این بخش ها کمک کند تا بتوانند منازل خود را نوسازی کنند اقدامی مثبت است. از طرف دیگر با نوسازی بافت فرسوده همه توجه به تخریب و ساخت ابنیه مسکونی معطوف می شود حال آنکه این بخش دارای ذی نفعانی است که هر گونه سرمایه گذاری برای آن انجام شود، می تواند به مرور زمان بازگشت سرمایه کند اما نوسازی سرانه های شش گانه حتی اگر تأمین مالی هم شود اغلب بازگشت سرمایه نخواهد داشت. بنابراین سرمایه بَری آن متفاوت است. پیام ساختمان: هزینه لازم برای نوسازی تأسیسات و سازه های شهری را چه اشخاصی باید تأمین کنند و از کدام منابع؟ هر نوع تأمین مالی که بتواند نیاز را به تقاضا تبدیل کند کمک بزرگی است به احیای بافت فرسوده است. کاملاً مشخص است که بخشی از هزینه های نوسازی ابنیه خدماتی شهر در بافت فرسوده را باید دولت و بخشی را شهرداری تأمین کنند. بنابراین باز هم بخش دوم سؤال به قوت خود باقی است که هزینه ساخت ابنیه عمومی و زیرساخت ها از کدام منابع تأمین شود. آخرین مصوبه شورای شهر در خصوص تأمین مالی بافت فرسوده این است که 10 درصد از بودجه سالانه مناطق شهری شهرداری باید در پروژه های اولویت دار بافت فرسوده صرف شود. در این شرایط برای خود من این سؤال مطرح است که آیا نوسازی بافت فرسوده بیش از 10 درصد خواهد بود؟ مهم ترین اقدامی که در این راستا باید انجام شود این است که بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تشویق شوند تا منابع خود را نه در اختیار بخش دولتی بلکه بخش خصوصی بگذارند تا برای احیای بافت فرسوده فعالیت کنند. پیام ساختمان: با این اوصاف آیا در نوسازی بافت فرسوده اقدامی انجام شده است؟ حقیقت این است که نوسازی شهری به حجمی از سرمایه نیاز دارد که فراتر از توان یک سازمان است از این رو باید بخش خصوصی را در این نوسازی سهیم سازیم. یک راهکار این است که شهرداری باید به صورت ترکیبی پروژه ها را به پیمانکاران ارائه کند. به بیان دیگر شهرداری نباید هیچ پروژه ای را به پیمانکاری ارائه دهد که در بافت فرسوده فعالیتی نداشته است. به این طریق می توان تحرکی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی و پیمانکاران در نوسازی بافت فرسوده ایجاد کرد. پیام ساختمان: این نوآوری از نظر تأمین مالی دارای چه ابعادی است؟ در حالت عادی بازپرداخت وام و ریسک های مالی بر دوش مالک است اما در نمونه ای مشابه، بخش خصوصی با تعداد قابل توجهی از مالکان مشارکت کرده و ریسک را هم تقبل کرده و تسهیلاتی را که سازمان نوسازی برای ساخت وساز در اختیار قرار داده بود را نوعی مشارکت حساب نموده و سود آن را نیز به تأمین کننده می پرداخت. حتی با مالکان در انتخاب محل سکونتشان نیز همراهی می کرد. این نمونه ای خوب بود که باید تعمیم یابد و می تواند به عنوان یک الگو مطرح شود.به طور کلی احیای بافت فرسوده نیازمند عزم جدی است در غیر این صورت، نوادگان ما نیز همچنان شاهد ساختمان های فرسوده خواهند بود.متن کامل این مصاحبه در شماره 183 پیام ساختمان منتشر خواهد شد.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×