وعده شهردار اهواز به سازندگان بافت فرسوده

شهردار اهواز با تاکید بر اینکه شهر توسط شهروندان ساخته می شود نه شهرداری، گفت: برای آماده سازی زیر ساخت های شهر اهواز تا 10 سال آینده، 15 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است. به گزارش خبرنگار نشریه پیام ساختمان، منصور کتانباف در جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان خوزستان با بیان اینکه حرمت شهر را شهروند نگه می دارد، گفت: شهروند کسی است که احساس مالکیت دارد و خود را در تمامی موضوعات شهری سهیم و مسئول می داند و با تعلق خاطر رفتار می کند. از این رو هدف اصلی شهرداری در این مسیر افزایش تعداد شهروندان در شهر اهواز است. وی افزود: شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی برای ارائه خدمات به شهروندان نیازمند صرف هزینه هایی است که از طریق شهروندان تامین می شود و اهواز به عنوان یکی از هفت کلانشهر کشور دارای ویژگی هایی منحصر به فردی است که برای شهرداری چالش برانگیز است. کتانباف با اشاره به اینکه اهواز کم درآمدترین و پرهزینه ترین کلان شهر است، اظهار داشت: اهوازبه لحاظ تعداد سپرده گذاران پنجمین شهر ایران است از این رو تقویت روحیه شهروندی در اهواز می تواند یکی از بهترین راهکاربرای مشارکت های اجتماعی و اقتصادی باشد وی ادامه داد: مطالعات صورت گرفته در دانشگاه شهید چمران اهواز نشان می دهد که برای آماده سازی زیرساخت های مورد نیاز شهر تا 10 سال آینده به 11 هزار میلیارد تومان پول نیاز است که با احتساب تورم این مبلغ به 15 هزار میلیارد تومان می رسد. کتانباف گفت: تجارب گذشته در شهرداری اهواز نشان می دهد که توسعه محلات حتی باساخت یک خیابان یا پل می تواند امکان پذیر شود. وی تاکید کرد: اجرای این برنامه ها نیازمند گردش مالی شهرداری است که 50 درصد آن درآمد حاصل از صدور پروانه هاست و نیمی دیگر آن از طریق درآمدهای پایدار تامین می شود. وی با بیان اینکه مشارکت بخش خصوصی اغلب در کشور ما محکوم به شکست است، تصریح کرد: برای موفقیت و بهره برداری از منابع مالی بخش خصوصی باید، فضای مشارکت به نحوی طراحی شود که برد قطعی، سهم مشارکت کننده غیر دولتی باشد. وی در ادامه از ضرورت مشارکت و همکاری انبوه سازان به عنوان بخش خصوصی و متولیان ساخت وساز در ارتقای کیفیت شهر وکارآمدی شهر یادکرد وگفت: مشارکت بخش خصوصی در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک فرصت است با این شرط که این مشارکت ها صرفا منفعت طلبانه نباشد بر پایه این گزارش، شهردار اهواز وعده داد تا جهت اخذ بسته های تشویقی برای سرمایه گزاران و انبوه سازان در اهواز پیشنهاداتی را به شورای شهر در خصوص تمدید 6 ماهه زمان پروانه ها در زمان معین، رایگان کردن سهم 50 درصدی دریافت عوارض ساخت شهرداری در مناطق بافت فرسوده ارائه دهد. در ادامه این جلسه فرشید پورحاجت، ریاست انجمن انبوه سازان استان به نمایندگی از اعضای انجمن با اشاره به این که 9 درصد از بافت فرسوده کشور در استان خوزستان قرار دارد، گفت: معادل 6 هزار هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی در خوزستان وجود دارد که یک هزار و 200 هکتار آن سهم کلانشهر اهواز است وی افزود: در صورت مشارکت بخش خصوصی با شهردای می توان بخش زیادی از مشکلات شهراهواز در نوسازی بافت های فرسوده را ازبین برد. رئیس انجمن انبوه سازان استان خوستان اظهار داشت: در صورت تصویب پیشنهادات شهرداری در شورای شهر زمینه تسهیل ساخت وساز توسط بخش خصوصی فراهم می شود. وی ادامه داد: در حال حاضر سازنده ها در هنگام ورود به پروژه های ساخت وساز با دو نوع هزینه 1. خرید زمین و 2. پرداخت نقدی عوارض ساختمان به شهرداری مواجه هستند. به گفته پور حاجت، ارائه بسته تشویقی شامل رایگان کردن هزینه عوارض ساختمانی در بافت های فرسوده و حذف قیمت خرید زمین مسکن در طرح مشارکت مالکین با سازندگان در موجب می شود، تا اشتیاق و انگیزه سرمایه گزاری برای مشارکت ساخت در مناطق بافت فرسوده افزایش پیدا کند و به تبع آن روند نو سازی بافت های فرسوده تسهیل و تسریع شود. وی ادامه داد: با توجه به رکود حاکم بر صنعت ساختمان و طولانی شده بهره برداری ساخت در اجرای پروژه ها تمدید 6 ماهه پروانه های ساختمان امکان بازگشت دوباره سازندگان برای شروع و ورود به پروژه های ساخت وساز را افزایش می دهد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 324فهرست مطالب شماره 324
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×