80 درصد شهرهای کشور در خطر زلزله است

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: باید در بازآفرینی شهری به مسئله زلزله توجه کنیم، زیرا هر 10 سال یک بار زلزله بیش از 7 ریشتر در کشور اتفاق می افتد. محمد شکرچی زاده گفت: کیفیت ساختمان های کشور از جنبه های معماری، هویت فرهنگی و کالبدی باید موردبررسی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه 80 درصد شهرهای کشور درخطر زلزله است، تأکید کرد: باید ساختمان ها را با رویکرد حفظ هویت معماری اسلامی توسعه دهیم و از حیث سازه ای و پایایی ساختمان، در برابر حوادثی مانند زلزله، مقاوم باشد. وی بابیان اینکه دستورالعمل هایی را برای مقاوم سازی در برابر حوادثی مانند زلزله آماده کرده ایم، تأکید کرد: فعالیت جدی را در بحث بازآفرینی شهری و مخاطرات طبیعی آغاز کردیم و برای بافت ها و بناهای تاریخی مسئله زلزله را موردتوجه قراردادیم. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: بنایی مانند ارگ بم با تاریخ چند هزارساله در 20 ثانیه فروریخت، بنابراین باید برای بازآفرینی منطقه تاریخی تلاش کنیم که ضوابطی را تهیه می کنیم تا بازآفرینی ها با در نظر گرفتن مسئله مقاومت در برابر زلزله باشد. شکرچی زاده گفت: زلزله های مهمی از دهه 40 اتفاق افتاد و ساختمان هایی که با مصالح خشتی بود، فروریخت و نوعی بدبینی به این نوع ساختمان ها ایجاد شد. وی بابیان اینکه در استانداردها و مقررات ملی اجازه نمی دهیم ساختمانی با خشت ساخته شود، تأکید کرد: در بازسازی های بعد از زلزله و نوسازی بافت های فرسوده که بنیاد مسکن انجام داد این امر را رعایت کردیم. وی گفت: باید در بهسازی و ساخت وسازها به وجه فرهنگی و معماری توجه کنیم و مخاطرات طبیعی را هم مدنظر قرار دهیم. شکرچی زاده تصریح کرد: بازآفرینی ساختمان ها در شهر تاریخی یزد به ثبت جهانی یونسکو رسید و آن ها بر اساس دستورالعمل، بهسازی ها و بازآفرینی را انجام می دهند و حتی در ساختمان هایی که می خواهند بسازند، می توانند از خشت های مقاوم استفاده کنند تا ویژگی بومی را ایجاد کند. وی افزود: بسیاری از نقاط کشور مسئله جدی زلزله را دارد و در استان کرمان یا آذربایجان شرقی آثار فرهنگی ارزشمندی دیده می شود اما مخاطرات زلزله هم جدی است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 322فهرست مطالب شماره 322
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×