سیاست ها و برنامه های نوسازی پایتخت

سید محمود میر لوحی عضو منتخب شورای پنجم اسلامی شهر تهران ضمن حضور در سازمان نوسازی شهر تهران، در جریان سیاست ها، اقدامات صورت گرفته و برنامه های سازمان برای نوسازی بافت های فرسوده پایتخت قرار گرفت و رهنمودها و نکاتی را برای پیشبرد هر چه بهتر مأموریت های سازمان متذکر شد. عباداله فتح اللهی به مشکلات سازمان نوسازی در بازپرداخت وام های اخذشده به منظور نوسازی پایتخت اشاره کرد و گفت: در هیچ یک از برهه های زمانی، شهرداری ها بودجه ای را برای آبادی و نوسازی یک محله در اختیار یک سازمان و یا یک شرکت قرار نداده اند و همیشه مساعدت خود را موکول به اقدامات پس از ورود به نوسازی نموده اند. وی در این رابطه افزود: عدم توفیق سازمان نوسازی در طرح نوسازی اتابک و مینابی در منطقه 15 نیز به همین خاطر بود که پس از نوسازی بلوک های فرسوده، هیچ اقدامی برای ساخت درمانگاه، مسجد، مدرسه، فضای سبز و سایر سرانه های خدماتی متناسب با نوسازی انجام شده در این محلات از سوی دستگاه های ذی مدخل صورت نگرفت. دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلان شهر تهران تصریح کرد: بودجه جداگانه ای برای تأمین خدمات در بافت های فرسوده لحاظ نشده است، به همین خاطر از مناطق خواستاریم تا بخشی از بودجه خود را به این مهم اختصاص دهند. سید محمود میرلوحی، عضو منتخب و معاون اجرایی شورای پنجم اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه نقطه نظرات و نکاتی را در خصوص سیاست ها و برنامه های نوسازی بافت های فرسوده و همچنین مباحث مطرح شده در این جلسه متذکر شد. میرلوحی بر ضرورت تعریف پروژه های نوسازی با رویکرد محله محور و مشخص کردن 5 محله در گام نخست اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که پروژه های نوسازی غیر از میراث، کف بر شده و در ارتفاع کار شود. در نوسازی 6-7 طبقه، معابر بازگشایی می شود اما فکر کنید اگر در ارتفاع 25 طبقه و یا حتی 30 طبقه بتوان کارکرد و علاوه بر معابر، فضای سبز و سایر سرانه های خدماتی احصاء شود، ارزش افزوده نیز در پی خواهد داشت. این عضو شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به تجربیات نوسازی در هند و اربیل عراق خاطرنشان کرد: به نظر می رسد ایجاد ارزش افزوده در بافت های فرسوده از سه طریق میسر خواهد شد؛ یافتن زمین برای تأمین سرانه های خدماتی به دلیل کار کردن در ارتفاع، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی به دلیل رشد اقتصادی در منطقه و کسب درآمد پایدار از طریق اجاره واحدهای ساخته شده از سوی شهرداری که شایسته است این پیشنهادها با استدلال و محاسبات دقیق موردبررسی قرارگرفته شود. در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت نوسازی در بافت های فرسوده تهران از سوی مدیر اداره پژوهش و توسعه و همچنین مدیر امور مناطق و راهبری دفاتر خدمات نوسازی ارائه شد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 320فهرست مطالب شماره 320
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×