menu

ثبت آگهی رایگان

نقشه گسل زلزله تهیه شد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام شناسایی گسل های زلزله شهرهای کرج، کرمان، مشهد و کرج در آینده ای نزدیک از اجرای این پروژه در تمامی استان های کشور خبر داد و فعالیت های پژوهشکده های ساختمان و ابنیه فنی و همچنین معماری و شهرسازی را تشریح کرد. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره اقدامات و برنامه های پیش ِروی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، فعالیت های مستمر پژوهشکده های زیرمجموعه مرکز را تشریح کرد و گفت: فعالیت های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درزمینهٔ مسکن و شهرسازی در چندین پژوهشکده دسته بندی می شود که مهم ترین پژوهشکده ها شامل پژوهشکده معماری و شهرسازی و پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی است. دکتر محمد شکرچی زاده در بیان فعالیت هایی که در پژوهشکده معماری و شهرسازی گفت: بازخوانی پژوهش های دو دهه اخیر در حوزه معماری و شهرسازی کاری است که در پژوهشکده معماری و شهرسازی با همکاری شورای عالی معماری و شهرسازی در دست اقدام داریم. این بازخوانی ها و تحلیل های مجدد می تواند در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران انجام گیرید و منجر به تصمیم گیری های جدیدی شود. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در نشست هایی که تحت عنوان شهر و توسعه در حال انجام داریم درصدد هستیم تا با اِشراف بر موضوعات شهرسازی و معماری کارشناسی های فنی و علمی در این دو حوزه مهمی که سرنوشت شهرها را تعیین می کنند داشته باشیم تا منجر به اخذ تصمیم های کارشناسانه و معمارانه برای شهرهای معاصر شوند. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین در بیان فعالیت هایی که در پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی ساختمان در دست انجام دارد به مباحث زلزله، شناسایی پهنه گسل های کلان شهرهای کشور، مطالعات مهندسی آتش در ساختمان ها و تدوین مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و گفت: شناسایی پهنه گسل های شهر تهران کاری بود که توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با همکاری مرکز مدیریت بحران شهرداری تهران و پژوهشکده زلزله انجام شد و با ارائه مطالعات به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، نتایج مصوب و از طریق آن شورا نیز برای اجرا ابلاغ شد. به گفته شکرچی زاده، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مأموریت دارد تا پیاده سازی تصمیم های گرفته شده در مورد ساختمان هایی که بر روی گسل زلزله هستند را پیگیری کند. وی تصریح کرد: شناسایی گسل های زلزله در شهرهای کرمان، تبریز، مشهد و استان البرز و مشخصاً شهر کرج در دستور کار مرکز قرار دارد و پیگیری شناسایی گسل ها در استان های مختلف در دستور کار است. معاون وزیر راه و شهرسازی مطالعات مربوط به مهندسی آتش در ساختمان ها و همکاری مستمر با بخش های خصوصی و تدوین مقررات ملی ساختمان را از دیگر فعالیت های مرکز عنوان کرد و گفت: در مورد مطالعات مهندسی آتش، مرکز تحقیقات پروژه های متعددی را با بخش های خصوصی در دست انجام دارد. همچنین بازخوانی و تدوین مقررات ملی ساختمان از دیگر مواردی است که در پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی در حال انجام است. دکتر شکرچی زاده تبادل تجربیات علمی در زمینه های مربوط به امنیت ساختمان ها و بناهای ساخته شده را از دیگر اقدامات مرکز برشمرد و گفت: اخیراً مرکز تحقیقات درزمینهٔ مقوله های ساختمان، قراردادی را با فرانسه منعقد کرده است تا بتواند با آن کشور در زمینه های مربوط به مسکن و امنیت ساختمان ها تبادل تجربه داشته باشد. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تدوین مقررات ملی ساختمان را از دیگر فعالیت های پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی عنوان کرد و افزود: تدوین مقررات ملی ساختمان در این پژوهشکده در حال انجام است که امیدواریم تا پایان دولت یازدهم ویرایش جدید آن را منتشر کنیم. وی ادامه داد: کار دیگری که در حال انجام داریم، تهیه ویرایش جدید آیین نامه بتن ایران (آبا) است که سازمان برنامه وبودجه بیش از 12 سال بود که در دستور کار داشت و ما تدوین ویرایش دوم را با این نیت و با همکاری بیش از 60 نفر از استادان دانشگاه های بتن در استان ها و شهرهای مختلف شروع کرده ایم که پروژه بسیار بزرگ و مهمی است. شکرچی زاده از دیگر موضوعات پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی را ساماندهی مقوله انرژی در ساختمان و ساختمان های سبز عنوان و تأکید کرد: موضوع آیین نامه های برچسب انرژی برای ساختمان ها را در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان باقوت پیش می بریم و این نگاه را به تدوین مقررات ملی ساختمان داریم که تا قبل از پایان دولت یازدهم تدوین آن نهایی شود. اخیراً نیز جزئیات اجرایی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را رونمایی کردیم که می تواند راهگشای مهندسان باشد و در اختیار آن ها قرار گیرد.
انتهای خبر/پیام ساختمان
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 286فهرست مطالب شماره 286
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×