نحوه باز سازی بخشی از بافت فرسوده تهران

دکتر بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی مسکن با ارسال یادداشتی به پیام ساختمان پیشنهاداتی در حوزه انبوه سازان خطاب به عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی مطرح کرده است که در زیر می خوانید: انجمن انبوه سازان استان تهران که در برگیرنده بزرگ ترین شرکت های ساختمانی کشور می باشد و همان گونه که می دانید وجود بافت های فرسوده یک پدیده جهانی است که طبعیتا ایران نیز مستثناءاز آن نیست. لیکن تناسب وجود بافت های فرسود در تهران با استانداردهای جهانی تناسبی ندارد و میزان آن بیشتر از حد معمول سایر کشورهاست. تابه حال تلاش بسیار زیادی شده که این مقوله به سرانجام برسد که متاسفانه نتایج قابل توجهی به دست نیامده است . بدینوسیله پیشنهاد می نماید برای باز سازی بخشی از بافت های فرسوده تهران انجمن انبوه سازان استان تهران به کار گرفته شوند. ;1- آزاد سازی حداقل100هکتار از بافت فرسوده تهران توسط نهادهای ذیربط ;2- فروش تراکم توسط شهرداری تهران برای ساختمان های تا10طبقه برابربا 50درصد میزان موجود واز 10طبقه به بالا رایگان ;یادآوری: موارد مندرج در بند 1و2 بدین منظور است که انبوه سازی صنعتی سازی و ارزان سازی امکان پذیر گردد. ضمن اینکه بلند مرتبه سازی که به نوعی صنعتی سازی و انبوه سازی تلقی می گردد چنانچه امکان پذیر شود موجب خواهد شد تا سرانه فضای سبز که در بافت های فرسوده بسیار پایین است از طریق بلند مرتبه سازی به میزان چشمگیری افزایش یابد. ;3- موجود بودن زیر ساخت ها و شبکه های مانند آب، برق، گاز طبیعی، فاضلاب و تلفن در بافت های فرسوده موجب کاهش هزینه تمام شده واحدهای مسکونی خواهد شد. ;4- ساخت شهرک های اقماری مورد نیاز توسعه شهری پدیده ای مربوط به دهه 70 میلادی سده گذشته است که بعلت عدم عملکرد نامناسب پس از مدت کوتاهی کنار گذاشته شد بنابراین ارزان ترین شیوه تامین مسکن مناسب برای طبقه متوسط و پایین تر به گونه ای که متناسب قدرت خرید مردم باشد بازسازی بافت های فرسوده را دراولویت نخست قرار می دهد. ;5- منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت به پیمانکاران از طریق بازار سرمایه (اوراق مشارکت، صکوک، اوراق سلف موازی، اوراق مرابحه، صندوق زمین وساختمان، صندوق پروژه و...) تامین خواهد شد و هزینه ای بر بودجه عمومی کشور نخواهد افزود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 270فهرست مطالب شماره 270
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×