ساختمان های ضد زلزله نارگیلی

محققان با بررسی ساختار میوه نارگیل، درصدد تولید مصالحی جدید برای محکم و ضد زلزله ساختن ساختمان ها هستند. پوسته میوه نارگیل بسیار سخت است و این استحکام برای رشد دانه درون آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. محققان متوجه شده اند که ساختارهای خاص دیوارهای نارگیل می توانند الهام بخش ساخت خانه هایی مقاوم در برابر زلزله و بلایای طبیعی باشند. ارتفاع درخت نارگیل به 30 متر می رسد، اما وقتی میوه نارگیل از چنین ارتفاعی به روی زمین می افتد، در برابر ضربه و انرژی ناشی از برخورد مقاومت کرده، خرد نشده و یا حتی ترک هم برنمی دارد. میوه نارگیل برای حفظ دانه خود ساختار پیچیده سه لایه ای دارد: لایه بیرونی که چرمی است، لایه میانی الیافی و لایه درونی که مغز و بخش نرم میوه را شامل می شود. این سه لایه از جوانه در حال رشد درون میوه محافظت می کنند. محققان به دنبال تحقیقی به نام طراحی بیولوژیکی و ساختارهای ترکیبی با همکاری مهندسان راه و ساختمان و دانشمندان مواد، به بررسی این ساختار ویژه میوه نارگیل که آن را در برابر ضربه مقاوم می کند، پرداختند. آن ها در آزمایش های خود از دستگاه های متراکم سازی و آونگ های ضربه ای استفاده کردند. سپس با تحلیل ترک خوردگی های موجود در میوه های نمونه و بررسی دانش آناتومی پوسته نارگیل به وسیله پرتونگاری مقطعی و مشاهدات میکروسکوپی، ساختارهایی در این میوه شناسایی کردند که می توانند با پراکنده کردن انرژی، در برابر ضربه مقاومت کنند. آن ها در تحقیقات خود متوجه شدند که لایه درونی میوه دارای بیشترین حجم سلول های سنگی چوبی است که سیستمی آوندی شبیه نردبان تولید می کند. هر سلول درون چند حلقه چوبی قرار دارد و به وسیله پل های موازی به سلول های دیگر متصل می شوند. این لایه، انرژی ناشی از ضربات را پراکنده می کند و همچنین زاویه قرار گرفتن مجموعه سیستم های آوندی موجود در این میوه، خط سیر ترک ها را منحرف کرده و بدین ترتیب، ترک ها به لایه های بعدی نمی رسند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 266فهرست مطالب شماره 266
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×