حضور کارشناس آسانسور در کنار قاضی دادگاه

بسیاری از صاحبان صنعت آسانسور و پله برقی برای توجیه مسائل مطرح شده از سوی شاکی و دفاع از شرکت خود در دادگاه های آمریکا با مشکل مواجه هستند. بااین حال، تلاش اتحادیه آسانسور و پله برقی در آمریکا برای فرستادن لایحه ای جهت الزامی کردن حضور کارشناس آسانسور در دادگاه های مربوط به این مقوله به مرز قابل قبولی رسیده است. تاکنون، قاضی دادگاه در صورت تشخیص علمی و تخصصی بودن پرونده آن را طبق قانون به مرجع ذی صلاح می فرستاد اما این احتمال بسیار زیاد است که در پرونده های مربوط به آسانسور یک کارشناس معتمد دستگاه قضایی نیز هم زمان در کنار قاضی حضورداشته باشد. این امر جدا از تسریع در تصمیم گیری ها باعث صدور احکام قطعی، علمی و عادلانه تری خواهد شد. شهردار چند ایالت در آمریکا نیز پیش ازاین از کنگره آمریکا خواسته بودند در اینباره تصمیم قاطعانه ای بگیرند. دستگاه قضایی در آمریکا نیز از این مورد استقبال کرده و بعید به نظر می رسد که پیشنهاد بیش از 40 عضو رسمی و باسابقه اتحادیه آسانسور به خصوص از بخش های دنور، لس آنجلس و کالیفرنیا بی جواب بماند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 263فهرست مطالب شماره 263
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×