بسته تشویقی اجتماعی و فرهنگی نوسازی تدوین می شود

اولین جلسه کمیته توسعه فرهنگی و اجتماعی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در سال 1395 با حضور مدیرعامل سازمان نوسازی و اعضای این کمیته با محوریت ملاحظات تدوین بسته تشویقی اجتماعی، فرهنگی نوسازی برگزار شد. به گزارش پیام ساختمان، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، عبادالله فتح اللهی در جلسه کمیته فرهنگی و اجتماعی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص مبنا و اهداف شکل گیری ستاد بازآفرینی، خاطرنشان کرد: فرسودگی مقوله ای فرابخشی و فراسازمانی است؛ فلذا دولت و شهرداری با تجربه بیش از 10 سال در این مقوله به ضرورت تشکیل ستادی متشکل از کلیه نهادها و دستگاه های اجرایی حاکمیتی، دولتی و مدیریت شهری ذی مدخل در این موضوع جهت رفع نیازها و جبران فقر سرانه ها در بافت های فرسوده شهری پی برده اند. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران افزود: مأموریت های ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در قالب 4 کمیته دنبال می گردد که در تمامی این کمیته ها چگونگی استفاده و بهره گیری از امکانات، پتانسیل ها و ظرفیت های موجود به نفع ارتقای سطح زندگی ساکنان بافت های فرسوده مورد بررسی قرار می گیرد. دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران از تدوین بسته تشویقی اجتماعی و فرهنگی نوسازی خبر داد و تصریح کرد: این بسته تشویقی بیشتر مبتنی بر پتانسیل ها و امکانات شهرداری تهران در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی رقم می خورد و مقرر شده تا در کنار بسته اصلی تشویقی نوسازی که به مباحث وام، اعطای تسهیلات و یارانه ها می پردازد، پس از نهایی شدن به ساکنان بافت های فرسوده در صورت رعایت استانداردهای نوسازی اعطا گردد. فتح اللهی خاطرنشان کرد: بسته تشویقی اجتماعی و فرهنگی نوسازی با هدف تکریم شخصیت و حفظ کرامت انسانی ساکنان بافت های فرسوده تدوین شده و تلاش دارد با احیا و تقویت هویت اجتماعی شهروندانی که در نهضت نوسازی شرکت می کنند، از ضعف ها، و آسیب های اجتماعی موجود در این بافت ها بکاهد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 251فهرست مطالب شماره 251
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×