کمک 500 میلیارد تومانی دولت به نوسازی بافت فرسوده

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، دولت در نظر دارد سال آینده حداقل 500 میلیارد تومان از دیون خود به شهرداری را درخصوص عوارض نوسازی بافت های فرسوده پرداخت کند. به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمدسعید ایزدی اظهار کرد: دو پیشنهاد در جهت کمک به نوسازی و بهسازی شهری از طرف کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و به کمیسیون تلفیق ارائه شده که یکی از آنها پرداخت دیون دولت به شهرداری ها در مورد تخفیف عوارض و دیگری پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات بافت های فرسوده است. وی افزود: در قانون احیای بافت های فرسوده شهرداری ها موظفند از 50 تا 100 درصد عوارض نوسازی را تخفیف دهند و دولت موظف است این میزان را به شهرداری بدهد که بجز سال 1389 هیچ سالی این مبالغ پرداخت نشده اما طبق این پیشنهاد قرار است سال آینده حداقل 500 میلیارد تومان اختصاص یابد. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ادامه داد: دومین پیشنهاد پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات بافت های فرسوده و تعهد دولت مبنی بر پرداخت 10 درصد از مبلغ سود تسهیلات است که امیدواریم به زودی در کمیسیون تلفیق تصویب شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 248فهرست مطالب شماره 248
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×