دیوار عکس العمل آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله

در راستای تکمیل احداث آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سوهانک، دیوار عکس العمل آزمایشگاه در روزهای پایانی سال 1394 تکمیل شد. ساخت این دیوار که بخشی از مجموعه آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله است، در خردادماه امسال آغاز شد و با سپری کردن مدت زمانی هشت ماه و در 6 مرحله در بهمن ماه تکمیل شد. دیوارهای عکس العمل برای آزمایش های مرتبط با بارهای جانبی بزرگ نظیر نیروهای ناشی از زلزله های شدید مورد استفاده قرار می گیرند. این دیوارها بعضا برای بارهای قایم نیز قابل استفاده هستند. این دیوارها باید دارای سختی و مقاومت بسیار بالایی باشند تا بتوانند با تغییر مکان های بسیار کوچک برای ساختمان ها و سازه های مورد آزمایش، به عنوان یک تکیه گاه عمل کنند. چند نمونه مشابه این دیوار در کشورهای ژاپن، امریکا، اروپا و چین وجود دارد. البته در منطقه خاورمیانه این آزمایشگاه در نوع خود بی نظیر است. مقیاس این آزمایشگاه صنعتی است و برای پروژه های تحقیقاتی بزرگ نیز قابل استفاده است. این آزمایشگاه برای اهداف صنعتی متعددی نظیر هواپیماسازی، هوافضا، دکل سازی، تاسیسات نفتی و دریایی، پل سازی، سدسازی، تجهیزات نیروگاه ها، سازه های خاص، سیستم های ساختمانی در مقیاس کامل و قابل استفاده است. ظرفیت افقی دیوار عکس العمل قوی در مجموعه آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 680 تن و ظرفیت قائم آن 800 تن است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 243فهرست مطالب شماره 243
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×