چگونه تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور بگیریم

این روزها گزارش های غم انگیزی از مصدومیت گرفته تا مرگ، ناشی از حوادث خرابی آسانسور در سایه بی خبری مسئولان شنیده می شود. به گزارش پیام ساختمان، به نظر می رسد اعمال محدودیت های وارداتی هم تأثیری بر کیفیت آسانسورها نداشته و برخی از واردکنندگان آسانسور همچنان مشغول واردات آسانسورهای بی کیفیت از راه های مختلف هستند. بررسی ها نشان می دهد، علاوه بر بی کیفیت بودن، مشکلات بسیاری از آسانسورها از زمان بعد از نصب و بعد از کارکرد آن به وجود می آید، مشکلاتی همچون فرسوده بودن تسمه که به دلیل عدم بازرسی به وجود می آید، درحالی که آسانسور محصولی است که باید به طور منظم و مرتب مورد بازرسی قرار بگیرد. شاید به دلیل اهمیت ایمنی آسانسورها و ضرورت نظارت بر این موضوع بود که چند سال پیش طرحی تحت عنوان بازرسی ادواری از آسانسورها در دستور کار قرار گرفت و طبق قانون مصوب مجلس و موسسه استاندارد، مقرر شد آسانسورهای نصب شده در بازه های زمانی یک ساله تست ایمنی شوند. با این حال، قانون بازرسی اولیه آسانسور به دلیل داشتن ضمانت اجرایی و این مسئله که صدور پایان کار ساختمان منوط به ارائه تأییدیه کیفی آسانسور از سوی اداره کل استاندارد استان و ارائه آن به شهرداری است، اجرا می شود، اما قانون بازرسی ادواری فاقد ضمانت اجرایی است. به این معنی که مالکان و مدیران ساختمان ها باید پیش از اتمام تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور برای انجام بازرسی ادواری و تمدید اعتبار تأییدیه مذکور به اداره کل استاندارد مراجعه کنند. تأییدیه های آسانسور دارای اعتبار یک ساله است و در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر توسط شرکت های مجاز و عدم بازرسی ادواری سالیانه، توسط شرکت های تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران، مسئولیت حوادث و سوانح احتمالی به عهده مالکان و مدیران ساختمان های دارای آسانسور و شرکت طرف قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور مربوطه خواهد بود. همچنین عقد قرارداد نصب، راه اندازی، سرویس و نگهداری آسانسور فقط توسط شرکت های معتبر و دارنده پروانه طراحی مونتاژ آسانسور از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مجاز است. گفتنی است، فهرست و مشخصات شرکت های معتبر و دارنده پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور و وضعیت فعالیت در سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قابل دسترسی است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 241فهرست مطالب شماره 241
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×