سود تسهیلات بافت فرسوده اعلام شد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سود وام بافت فرسوده در دو سال اول با احتساب یارانه 10 درصدی دولت، 14 درصد و 10 سال مابقی نیز با احتساب همین یارانه، 11 درصد محاسبه می شود . محمدسعید ایزدی در خصوص تفاوت سود تسهیلات بافت فرسوده اعلامی از سوی بانک مسکن (14 درصد) با سود مصوب هیئت دولت برای این تسهیلات (11 درصد) اظهار کرد: تسهیلات 50 میلیون تومانی بافت فرسوده براساس مصوبه شورای پول و اعتبار شامل دو نوع سود 24 درصد (سود تسهیلات عقود مشارکتی) و 21 درصد (سود تسهیلات عقود مبادله ای) است؛ به این صورت که سود دو سال اول این تسهیلات با سود عقود مشارکتی (24 درصد) و سود 10 سال مابقی براساس عقود مبادله ای محاسبه می شود. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات بافت فرسوده 12 سال است که در دو سال اول سود تسهیلات با احتساب یارانه 10 درصدی دولت، 14 درصد و 10 سال مابقی نیز با احتساب همین یارانه، 11 درصد محاسبه می شود، ضمن اینکه دریافت کنندگان این تسهیلات به شرط رعایت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از دو درصد یارانه تشویقی به عنوان کاهش سود تسهیلات نیز بهره مند می شوند که در مجموع تنها 9 درصد سود برای تسهیلات 50 میلیون تومانی پرداخت می کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این 55 هزار فقره وام بافت فرسوده ای که بانک مسکن پرداخت می کند، مازاد بر 5 هزار فقره سهمیه تسهیلات بافت فرسوده ای است که این بانک در کنار سایر بانک ها پرداخت می کند و این 55 هزار فقره جدید، در قالب بسته خروج مسکن از رکود در دولت به متقاضیان بازسازی بافت فرسوده پرداخت می شود. دبیر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری خاطرنشان کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات بافت فرسوده باید با مراجعه به سامانه گواهینامه صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به شرکت عمران و بهسازی شهری ایران مراجعه کنند که این شرکت پس از تأیید اظهارات متقاضیان، آنها را بلافاصله به بانک مسکن معرفی می کند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 237فهرست مطالب شماره 237
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×