قسط بندی سود مشارکت در بافت فرسوده

بر اساس مصوبه بانک مرکزی دریافت کنندگان وام بافت فرسوده بر خلاف روال سابق نباید پس از دوران مشارکت مدنی، یعنی دو سال نخست پس از دریافت وام، سود را یکجا پرداخت کنند. به گزارش پیام ساختمان بنا بر تقاضای شرکت عمران و بهسازی شهری و بر اساس مصوبه بانک مرکزی، امکان تقسیط سود دوران مشارکت مدنی طرح های بافت فرسوده شهری در دوران فروش اقساطی امکان پذیر شد. بدین معنا که دریافت کنندگان وام بافت فرسوده بر خلاف روال سابق نباید پس از دوران مشارکت مدنی یعنی دو سال نخست پس از دریافت وام، سود وام را یکجا پرداخت کنند. متن این مصوبه که به امضای مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی رسیده به شرح زیر است: با سلام احتراما پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره 94/81585 مورخ 1394/4/2 در خصوص ابلاغ جدول توزیع استانی سهم آن بانک بابت اعطای تسهیلات ساخت و ودیعه مسکن به منظور احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در سال 1394 (موضوع مصوبه هیئت محترم دولت) و با اشاره به ماده 13 از بند ب دستورالعمل پرداخت تسهیلات فوق الاشاره (ابلاغی طی نامه شماره 93/285683 مورخ 1393/10/25) به استحضار می رساند حسب تصمیمات متخذه در این بانک با امکان تقسیط سود دوران مشارکت مدنی طرح های بافت فرسوده شهری در دوران فروش اقساطی (به تشخیص بانک عامل) موافقت به عمل آمد. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ گردد. این مصوبه به مدیران عامل بانک های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، مسکن، رفاه کارگران، پست بانک، توسعه تعاون، اقتصاد نوین، کارآفرین، پارسیان، سامان، پاسارگاد، گردشگری، سرمایه، سینا، دی، بانک شهر، حکمت ایرانیان، ایران زمین، انصار، خاورمیانه و قوامین ابلاغ شده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 234فهرست مطالب شماره 234
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×