بافت فرسوده منتظر اقدام دستگاه های مختلف

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به تشکیل ستاد بازآفرینی شهرتهران گفت: این ستاد با هدف هماهنگی برنامه ها و اقدامات دستگاه های مختلف و همچنین سیاستگذاری و مدیریت و نظارت بر برنامه های عملیاتی بهسازی و نوسازی شهر تشکیل شده است. عبادالله فتح اللهی با حضور در غرفه پیام ساختمان با بیان اینکه موضوع بافت فرسوده فقط مسئله کالبد ساختمان ها و موضوعات فرهنگی اجتماعی ساکنان این مناطق نیست، افزود: اصلاح زیرساخت ها و معابر از دیگر آیتم هایی است که در حال حاضر نیازمند اقدامات دستگاه های مختلف در حوزه نوسازی بافت فرسوده است. وی افزود: دایر نمودن خدماتی همچون مراکز خرید، محیط های فرهنگی و آموزشی، فضای سبز و پارکینگ ها که ایجاد آنها در حوزه اختیارات مدیریت شهری است از جمله آیتم هایی هستند که باید در دستور کار قرار گیرند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 230فهرست مطالب شماره 230
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×