انتخاب سیستم جایگزین کولرآبی

در حال حاضر برای سرد شدن سه اتاق کنار هم از کولرآبی استفاده می کنیم، برای جایگزینی با کولرگازی چون کانال فعلی کولر افقی و دارای یک پیچ نود درجه است، امکان عبور لوله ها از آن وجود ندارد. کولرگازی پرتابل نیز مناسب نبوده و محلی برای خروجی آن وجود ندارد؛ روش جایگزین دیگری وجود ندارد؟ در مورد کولرهای گازی اسپلیت، طول زیاد (معمولا بیش تر از 15 متر موردقبول نیست) و وجود زانویی در لوله بین یونیت های داخلی و خارجی در درجه اول باعث کاهش کارایی و افزایش مصرف برق کولر می شود و درنهایت به عدم کارکرد سیستم می انجامد. به همین دلیل تمام سازندگان در این مورد دارای محدودیت هستند. بنابراین حتی اگر سازنده ای پیدا شود که برای شما چنین سیستمی را نصب کند، انتظار کم بودن راندمان را داشته باشید. با توجه به توضیحات بالا، می توانید از یکی از پیشنهاد های زیر استفاده کنید. در صورت تماس با سازندگان، بهتر است فضای موجود برای یونیت خارجی را نیز به آن ها اعلام نمایید. مینی چیلر و فن کوئل سقفی: این سیستم دارای یک یونیت خارجی با ابعاد تقریبا برابر با کولرآبی است که آب سرد تولید می کند. آب سرد تولیدشده در یونیت خارجی به راحتی به وسیله لوله کشی به فن کوئل ها رسانده می شود. به دلیل حرکت آب در لوله ها محدودیت خاصی در فاصله، راستا و پیچ وخم مسیر لوله نخواهید داشت (در کولرهای گازی از داخل لوله ها مبرد عبور می کند). مزیت دیگر این سیستم این است که می توانید در هر اتاق یک فن کوئل قرار دهید و به سرمایش یکنواخت برسید. همچنین می توانید برای گرمایش نیز از فن کوئل ها استفاده کنید. در مورد این سیستم باید محلی برای تعبیه فن کوئل در نظر گرفته شود. کولرگازی داکت اسپلیت: این سیستم نیز دارای یک یونیت خارجی برای تولید سرمایش است و مبرد سرد تولیدشده در یونیت خارجی وارد یک یونیت داخلی (هواساز) می شود. هواساز می تواند درجایی درون داکت (به عنوان مثال در ابتدای آن) قرار بگیرد و وظیفه آن خنک کردن هوای ورودی و فرستادن آن به داخل فضاها است. مزیت این سیستم استفاده از سیستم کانال کشی موجود هست. عیب آن این است که نیاز به انجام کانال کشی هوای برگشت دارید. در تماس با سازندگان دیگر کولرگازی اسپلیت و بررسی امکان پذیری نصب اسپلیت، می توانید طول تقریبی مسیر، تعداد زانویی و جهت لوله را به صورت تلفنی مطرح کنید. برای استفاده از کولرگازی اسپلیت و عدم استفاده از مسیر کانال برای لوله کشی، می توانید یک مسیر مناسب تر (احتمالا با ایجاد یک سوراخ در دیوار) و قرار دادن یونیت های داخلی و خارجی در دو طرف آن پیدا کنید.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 317فهرست مطالب شماره 317
×