نکات فرهنگی استفاده از آسانسور

گروه تأسیسات: چون امروزه بیشتر اماکن تجاری و اداری در بلوک های ساختمانی قرار دارند نیاز به استفاده از آسانسور یکی از ضروریات زندگی روزمره شده است. درواقع با توجه به افزایش برج های ساختمانی در شهرها باید بگوییم اگر آسانسور وجود نداشت ما دچار مشکل می شدیم. به اعتقاد بسیاری از مردم برای بالا رفتن و دستیابی به طبقات بالاتر بهتر است از پاهای خود کمک بگیرید. می توانید هنگام استفاده از آسانسور عکس خود را درون آینه داخل آسانسور تماشا کنید ، آواز بخوانید و شاید هم بسیاری از اوقات مجبور شوید در طول راه به طبقات بالاتر یا پایین تر با کسی یا کسانی همراه باشید. بنابراین باید با آداب نانوشته مربوط به مشارکت استفاده از آسانسور در اماکن کاری و عمومی آشنا باشید. به نظر می رسد بیشتر مردم به هنگام استفاده مشترک از آسانسور دچار اشتباهاتی می شوند ولی نکات مندرج در این مقاله به شما کمک می کند تا نحوه صحیح استفاده از آسانسورهای عمومی را فراگیرید . باید ها اگر در آسانسور قرار دارید و هنوز در آن باز بوده ولی نزدیک است بسته شود و افراد دیگری در حال ورود به آسانسور هستند در را برای آن ها باز نگاه دارید یا دکمه مخصوص باز نگاه داشتن در را فشار دهید تا آن ها بتوانند سر فرصت و بدون عجله وارد شوند.هیچ چیز بدتر از این نیست که فردی باعجله بخواهد وارد آسانسوری شود که درِ آن در حال بسته شدن است و ناگهان در محکم به صورت وی برخورد کند . شاید اگر این کار را انجام دهید دیگر افراد حاضر در آسانسور قدری از رفتار شما متعجب شوند ولی شما به زودی همه چیز را فراموش خواهید کرد درصورتی که مطمئن باشید فردی که اجازه ندادید در آسانسور به صورتش بخورد، همیشه چهره شما را به خاطر خواهد داشت. اگر خیلی حالتان خوب نیست به ویژه اگر در اثر حال نامساعد خود مرتب سرفه یا عطسه می کنید سعی کنید در صورت امکان صبر کرده تا به تنهایی بتوانید از آسانسور استفاده کنید. اگر آسانسور شلوغ نباشد عطسه و سرفه کردن شما از چشم دیگران مزاحمت محسوب نمی شود .هنگام قرار گرفتن در آسانسور شلوغ رعایت فضا برای دیگران را هم بکنید. نبایدها در برج های خیلی شلوغ که امکان استفاده هم زمان بسیاری از افراد از آسانسور وجود دارد و مرتباً آسانسورها پر و خالی می شوند و اکثراً همه عجله دارند؛ بهتر است تنها برای یک یا دوطبقه افراد زیادی را معطل نگذاشته و خود زحمت این یک یا دوطبقه را بکشید مگر در شرایطی که جسم شما ازنظر سلامتی به شما این اجازه را نمی دهد. در جهان تجارت زمان یعنی پول، اگر در چنین ساختمان اداری بزرگی فقط برای بالا رفتن از یک یا دوطبقه از آسانسور استفاده کنید وجهه خوبی در نظر دیگران پیدا نخواهید کرد. این مشکل بیشتر هنگام بالا رفتن از طبقات روی می دهد تا پایین آمدن. برخی از افراد به دلایل شرایط جسمی خاص به سختی امکان انجام آن رادارند. اگر آسانسور خیلی شلوغ بود به خاطر همکار یا دوستتان آن را خیلی معطل نگاه ندارید چون مثلاً او در حال آب خوردن در طبقه ای است که آسانسور به خاطر وی معطل نگاه داشته شده است. قانون آداب و معاشرت در چنین شرایطی حکم می کند ؛ اگر ظرف چند ثانیه فردی را که به خاطر وی دیگران را منتظر نگاه داشته اید را مشاهده نکردید یا صدا بزنید و یا از بقیه جداشده و بگذارید دیگران به کارشان برسند. اگر دیگر افراد حاضر در آسانسور عجله داشتند در را ببندید و از نوبت بعدی آسانسور استفاده کنید .
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 315فهرست مطالب شماره 315
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×