تعداد پروانه های صادره در بافت های فرسوده

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از افزایش 33.9 درصدی رشد پروانه های صادره در بافت های فرسوده در فروردین ماه خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، عباداله فتح اللهی با اشاره به افزایش میزان بهره مندی شهروندان از تخفیف عوارض صدور پروانه در بافت های فرسوده، خاطرنشان کرد: تعداد پروانه های صادره در این بافت ها در فروردین ماه 96 در مقایسه با همین ماه در سال 95، 33.9% (نقطه به نقطه) رشد داشته است. این در حالی است که درصد رشد تعداد پروانه های صادره در خارج از بافت فرسوده در همین بازه زمانی 17.3%- بوده است. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن ابراز امیدواری در خصوص استمرار روند رشد تعداد پروانه های صادره در بافت های فرسوده در سال جاری، اظهار داشت: در فروردین ماه سال گذشته تعداد 62 پروانه در بافت های فرسوده صادرشده درحالی که در فروردین سال جاری این تعداد به 83 مورد رسیده است. به گفته وی آمار تعداد پروانه های صادره در محدوده های خارج از بافت های فرسوده در فروردین سال جاری در مقایسه با فروردین سال 95، کاهش یافته است. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت تجمیع پلاک های ریزدانه در بافت های فرسوده جهت رسیدن به حداقل استانداردهای ساخت وساز تعریف شده در طرح جامع و تفصیلی و همچنین تدوین سیاست های کارآمد در بسته های تشویقی نوسازی ارائه شده از سوی شهرداری تهران در سال گذشته به منظور حمایت از ساخت وسازهای تجمیعی از افزایش 69.6 درصدی رشد تعداد پروانه های تجمیعی صادره در بافت های فرسوده در فروردین ماه خبر داد و یادآور شد: تعداد پروانه های تجمیعی صادره در خارج از بافت های فرسوده در سال گذشته 15.3%- بوده است. دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلان شهر تهران تصریح کرد: رشد صدور پروانه در فروردین ماه سال گذشته بر اساس شاخص زیربنای ناخالص 5.5%، تعداد واحد مسکونی 7.8% و تعداد پلاک ها 38.2% بوده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 302فهرست مطالب شماره 302
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×