menu

ثبت آگهی رایگان

جزئیات طرح تحرک مسکن بافت فرسوده

کد مطلب : 3566معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات طرح تحرک بخش مسکن در بافت فرسوده گفت: یارانه ای بابت مابه التفاوت نرخ سود بانکی برای پرداخت وام بافت فرسوده به بانک ها اختصاص مییابد.محمد سعید ایزدی در خصوص اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره اختصاص تسهیلات به بافت فرسوده به عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود بازار مسکن، گفت: بافت فرسوده به عنوان یکی از اولویت های رونق بازار مسکن مطرح شده و خوشبختانه نگاه مثبتی برای اختصاص تسهیلات به این بخش وجود دارد.وی با بیان اینکه ارائه تسهیلات به بخش مسکن با اولویت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مورد تأکید است، افزود: مصوبه نوسازی و بهسازی 300 هزار واحد بافت فرسوده در سال جاری یکی از موضوعاتی است که برای خروج از رکود بازار مسکن در نظر گرفته شده است.مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به ما قول داد که دولت مصوبه ای برای حمایت از این طرح داشته باشد و شرایط برای اختصاص وام به این واحدها فراهم شود.ایزدی با اشاره به مبلغ 7500 میلیارد تومان که قرار است دولت به عنوان یارانه سود تسهیلات به بانک ها بپردازند، گفت: از این مبلغ قرار است سهمی به مابه التفاوت سود تسهیلات بافت فرسوده اختصاص یابد تا از رقم 21 و 24 تا 9 درصد این مابه التفاوت سود تأمین شود.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بودجه مبلغ 1200 میلیارد تومان یارانه سود برای مسکن اقشار آسیب پذیر، روستایی، ساماندهی مسکن در بافت های فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهرها و مسکن مهر پیش بینیشده بود، افزود: با مصوبه دولت، این رقم بابت یارانه سود به بانک ها پرداخت میشود تا روند ارائه تسهیلات در بخش بافت های فرسوده، سرعت بیشتری پیدا کند.بر اساس مصوبه دولت (ماده 4 تبصره 21 قانون بودجه کشور) قرار بود در سال جاری دولت هزار و 200 میلیارد تومان به منظور تأمین بخشی از یارانه های تسهیلات مسکن برای اقشار آسیب پذیر، روستایی، ساماندهی مسکن در بافت های فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهرها و مسکن مهر اختصاص دهد.
انتهای خبر/پیام ساختمان
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 227فهرست مطالب شماره 227
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×