دفن حمام 400 ساله

کدمطلب: 3459سرپرست شهرداری نیک پی گفت: حمامی سنتی که بیش از 400 سال قدمت دارد، چند سالی است که در زیرزمین خاک میخورد.ابراهیم بیات اظهار کرد: یک حمام تاریخی با فاصله کمی از کاروانسرای عباسی در این منطقه وجود داشت که متأسفانه چند سال قبل به دلیل افزایش وسعت مسجد، سقف این حمام تخریب و در زیرزمین مدفون شد.وی در ادامه گفت: این حمام از زیبایی چشم گیری برخوردار بود و ازلحاظ شباهتی که به معماری کاروانسرا عباسی داشت، اهالی این حمام را با تاریخ ساخت کاروانسرا همزمان میدانستند که در آن زمان (قبل از تخریب) هنوز کاربری خود را داشت. این حمام متولی خاصی نداشت و به همین جهت اهالی یک نفر را مسئول این حمام کرده و درآمد حاصله را در بین خود تقسیم میکردند.بیات تصریح کرد: حمام تاریخی نیک پی با روغن سیاه و هیزم روشن میشد و در متراژ حدوداً 300 متر واقع شده بود که در زیرزمین بناشده بود. این حمام تا سال 1365 پابرجا بود، اما پس ازآن سال تخریب شد.بیات خاطرنشان کرد: آن زمان که سقف حمام در حال تخریب بود و با خاک پر میشد، تمام دیواره های این بنا سالم بود و در زیرزمین دفن شد و پس ازآن قسمتی از مساحت حمام به ساخت مسجد تازه تأسیس و قسمتی دیگر به ساخت جاده اختصاص یافت که با آسفالت پوشیده شد.وی یادآور شد: امروز پس از 28 سال این حمام در زیرزمین خاک میخورد و خاطرات زیادی را در خود جایداده و با توجه به جایگاهی که تاریخ گذشتگان و نیاکان در ثبت فرهنگ کشورمان دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است که باید متولیان فرهنگ و تاریخ کشور به آن توجه داشته باشند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 226فهرست مطالب شماره 226
×